Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
401715 ZP/SJ/14/20 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Zamówienia Publiczne 2020-12-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
397662 ZP/EE/13/20 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2020-12-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
386985 Dostawa rękawiczek medycznych Z/RM/12/20 Zamówienia Publiczne 2020-10-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
381046 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla pracowni biochemii, analityki, hematologii, serologii i bakteriologii Z/OL/10/20 Zamówienia Publiczne 2020-10-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
380020 Zakup myjni endoskopowej dla potrzeb SPZOZ w Węgrowie, Z/E/9/20 Zamówienia Publiczne 2020-09-30 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
379763 Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą analizatora immunologicznego ZP/AO/12/20 Zamówienia Publiczne 2020-09-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
606883 ZP/L/5/22 Dostawa leków Zamówienia Publiczne 2022-05-11 08:27:13 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
701594 ZP/SJ/18/22 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Zamówienia Publiczne 2023-02-24 12:54:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
670081 ZP/PR/12/22 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z jej wynajmem dla SPZOZ W Węgrowie Zamówienia Publiczne 2022-11-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
612377 ZP/L/6/22 Dostawa leków Zamówienia Publiczne 2022-06-21 13:45:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
547132 Z/OIT/13/21 Dostawa łóżek dla pacjentów na Odziale Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-12-16 11:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
545313 Z/ST/12/21 Dostawa papieru, rękawów i testów do sterylizacji Zamówienia Publiczne 2021-12-14 11:13:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
531987 ZP/RR/3/21 Przebudowa części budynku magazynowego na Pracownię Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-12-07 11:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
533259 ZP/COV/13/21 Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci defibrylatora oraz kardiomonitorów związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego Zamówienia Publiczne 2021-11-29 11:21:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
520839 ZP/RR/2/21 Przebudowa części budynku magazynowego na Pracownię Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-11-02 13:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
510648 ZP/PZOL/8/21 Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem Zamówienia Publiczne 2021-10-20 12:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
494122 ZP/OM/10/21 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-08-25 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to