Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
741920 Z/IPP/7/23 Opracowanie dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego, projektu planu zagospodarowania terenu, projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie oraz budowie nowej windy w budynku Szpitala - POWTÓRKA Zamówienia Publiczne 2023-03-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
740607 ZP/RM/3/23 Dostawa rękawiczek medycznych Zamówienia Publiczne 2023-03-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
740728 ZP/OK/4/23 Odbiór odpadów komunalnych z jednostek SPZOZ w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2023-03-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
737570 Z/PR/6/23 Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych Zamówienia Publiczne 2023-03-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
737540 Z/SC/5/23 Dostawa środków czystościowych i gospodarczych Zamówienia Publiczne 2023-03-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
733430 Z/IPP/4/23 Opracowanie dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego, projektu planu zagospodarowania terenu, projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie oraz budowie nowej windy w budynku Szpitala Zamówienia Publiczne 2023-03-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
727412 Z/SJ/3/23 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Zamówienia Publiczne 2023-02-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
725113 Z/RO/2/23 Remont instalacji elektrycznej w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ostrówku Zamówienia Publiczne 2023-02-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
719596 ZP/RU1/23 Utwardzenie terenu przy budynku Przychodni Rejonowej w Łochowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (likwidacja barier) Zamówienia Publiczne 2023-02-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
714970 ZP/PI/2/23 Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz płynów infuzyjnych Zamówienia Publiczne 2023-01-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
606883 ZP/L/5/22 Dostawa leków Zamówienia Publiczne 2022-05-11 08:27:13 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
493837 ZP/P/9/21 Dostawa (tankowanie) oleju napędowego ON dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-08-31 14:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
478476 ZP/GZ/7/21 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji do budynków SPZOZ w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-07-27 09:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
463921 ZP/L/6/21 Dostawa leków - powtórka Zamówienia Publiczne 2021-06-21 13:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
463210 Z/AM/6/21 Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży i odczynników Zamówienia Publiczne 2021-06-08 13:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
462353 Z/LP/5/21 Dostawa probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SPZOZ w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-06-11 13:47:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
460174 ZP/ZY/5/21 Dostawa żywności dla potrzeb kuchni Szpitala Powiatowego w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-06-14 13:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
439932 ZP/L/3/21 Dostawa leków Zamówienia Publiczne 2021-05-31 13:50:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
444151 ZP/RA/1/21 Ocieplenie budynku Poradni Terapii Uzależnień SPZOZ w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-05-05 13:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442165 ZP/RTG/4/21 Zakup aparatu RTG - ramię C Zamówienia Publiczne 2021-05-04 11:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
433020 ZP/OK/2/21 Odbiór odpadów komunalnych z jednostek SPZOZ w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2021-03-29 09:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to