Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
636140 ZP.271.1.15.2022 Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Marcin Cetnarowicz 2022-07-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
460204 ZP.271.1.8.2021 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów Marcin Cetnarowicz 2021-06-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
455766 ZP.271.1.5.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185 Marcin Cetnarowicz 2021-05-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
455525 ZP.271.1.4.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w km 0+000 - 8+365 Marcin Cetnarowicz 2021-05-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456322 ZP.271.1.7.2021 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego Marcin Cetnarowicz 2021-05-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
445742 ZP.271.1.3.2021 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie miasta Jarosław i Radymno Marcin Cetnarowicz 2021-04-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
438964 ZP.271.1.2.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko od km 0+000 do 1+514 w m. Kidałowice Marcin Cetnarowicz 2021-04-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
433986 ZP.271.1.1.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko od km 0+000 do 1+514 w m. Kidałowice Marcin Cetnarowicz 2021-03-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
481886 ZP.271.1.23.2021 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany Marcin Cetnarowicz 2021-07-29 10:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
474621 ZP.271.1.19.2021 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany Marcin Cetnarowicz 2021-07-09 09:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462738 ZP.271.1.11.2021 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl w m. Święte Marcin Cetnarowicz 2021-08-05 08:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462723 ZP.271.1.10.2021 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m. Chotyniec Marcin Cetnarowicz 2021-08-05 08:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to