Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
636140 ZP.271.1.15.2022 Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Marcin Cetnarowicz 2022-07-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
504993 ZP.271.1.31.2021 Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław Nr 1739R ul. Bandurskiego Marcin Cetnarowicz 2021-09-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
504757 ZP.271.1.32.2021 Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław Nr 1753R ul. Królowej Jadwigi Marcin Cetnarowicz 2021-09-21 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497442 ZP.271.1.29.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Laszki Marcin Cetnarowicz 2021-09-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497373 ZP.271.1.28.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock Marcin Cetnarowicz 2021-09-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
493218 Zp.271.1.27.2021 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany Marcin Cetnarowicz 2021-08-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
488284 Zp.271.1.26.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie Kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa- II etap Marcin Cetnarowicz 2021-08-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
483592 ZP.271.1.25.2021 Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Pruchnik Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice Marcin Cetnarowicz 2021-07-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
483455 ZP.271.1.24.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska-Kostków Marcin Cetnarowicz 2021-07-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
480879 ZP.271.1.22.2021 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1791R droga przez wieś Ostrów w m. Ostrów Marcin Cetnarowicz 2021-07-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
480874 ZP.271.1.21.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w m. Świebodna Marcin Cetnarowicz 2021-07-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
481886 ZP.271.1.23.2021 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany Marcin Cetnarowicz 2021-07-29 10:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
474621 ZP.271.1.19.2021 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany Marcin Cetnarowicz 2021-07-09 09:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462738 ZP.271.1.11.2021 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl w m. Święte Marcin Cetnarowicz 2021-08-05 08:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462723 ZP.271.1.10.2021 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m. Chotyniec Marcin Cetnarowicz 2021-08-05 08:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to