Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Powiat Tczewski

Choose Name Description
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 90000000-7
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 64000000-6
Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego 76000000-3
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 92000000-1
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 60000000-8
Usługi w zakresie nieruchomości 70000000-1
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 85000000-9
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 15000000-8