Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
368642 ZP.272.17.2020 Wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie Powiatu Tczewskiego w ramach zadania „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej” Aleksandra Dering 2020-08-20 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
367300 ZP.272.16.2020 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Położenie dywanika „slurry seal” na 10 drogach” Barbara Petka 2020-08-07 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
361556 ZP.272.15.2020 Wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie Powiatu Tczewskiego w ramach zadania „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej” Aleksandra Dering 2020-07-27 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
355344 ZP.272.14.2020 Położenie dywanika „slurry seal” na 10 drogach Barbara Petka 2020-07-10 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
357849 ZP.272.27.2019 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski” Barbara Petka 2020-06-30 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
354978 544681-N-2020 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego na wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Aleksandra Dering 2020-06-16 10:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
351942 545796-N-2020 Dostosowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 oraz powiatowej bazy GESUT do obowiązujących przepisów na terenie powiatu tczewskiego Aleksandra Dering 2020-06-09 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
347866 539896-N-2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Barbara Petka 2020-06-05 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
349072 543349-N-2020 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE W RAMACH ZADANIA PN. „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO – POPRZEZ PRACE BUDOWLANE I DOPOSAŻENIE” Barbara Petka 2020-06-04 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
346503 538109-N-2020 Wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Barbara Petka 2020-06-01 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings