Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
255461 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia do brachyterapii HDR Anna Gąska 2019-10-17 11:00:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
230130 przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 19/PN/2019 - Dostawa hemostatyków dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Beata Kopeć 2019-06-14 10:00:00 Announcement/PZP Go to
229219 Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 18/PN/2019 - Dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Anna Gąska 2019-06-07 11:00:00 Announcement/PZP Go to
227782 zapytanie ofertowe - procedura pisemna sprawa 27/ZOF/2019 - przeglądy techniczne, naprawy aparatury medycznej - Pakiet nr 1 w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-31 11:00:00 Announcement/PZP Go to
227699 zapytanie ofertowe - procedura pisemna, sprawa 26/ZOF/2019 - przeglądy techniczne, naprawy aparatury i sprzętu medycznego - Pakiet nr 2 Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-31 11:00:00 Announcement/PZP Go to
227309 Zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 25/ZOF/2019 - Dostawa sprzętu do manualnego utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Onkologii Beata Kopeć 2019-05-30 11:00:00 Announcement/PZP Go to
224158 przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 15/PN/2019 - dostawa środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-24 10:00:00 Announcement/PZP Go to
224879 Zapytanie ofrtowe - pompa infuzyjna typu PLUM 360 Bożena Chodysz 2019-05-23 10:00:00 Inquiry Go to
224422 zapytanie ofertowe - dostawa ultraclip TISSUE marker Bożena Chodysz 2019-05-22 10:00:00 Inquiry Go to
222959 przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 16/PN/2019 - Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Beata Kopeć 2019-05-20 10:00:00 Announcement/PZP Go to
222098 zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 20/ZOF/2019 - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych Bożena Chodysz 2019-05-14 12:00:00 Announcement/PZP Go to