Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
698277 FAZ.2800.78.2022-TP Usługa polegająca na porządkowaniu i archiwizacji dokumentacji medycznej i niemedycznej przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania usługi (sznurek, teczki, koperty) z podziałem na 4 etapy Angela Dudzińska 2022-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
698931 FAZ.2800.79.2022-TP Sprzedaż i dostawa instrumentarium (narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad) i ERBE dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy. Beata Kopeć 2022-12-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
694527 FAZ.2800.68.2022-PN „Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy ” Beata Kopeć 2022-12-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
642083 FAZ.2800.53.2022-ZWR Sukcesywne dostawy leku Avelumab dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, których rodzaje i ilości określa Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy przez okres 6 miesięcy od zawarcia umowy Angela Dudzińska 2022-07-25 00:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
640613 FAZ.2810.49.2022-ZOF Zakup i dostawa sprzętu medycznego przeznaczonego dla Izby Przyjęć SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w ramach projektu: ,,Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali” Angela Dudzińska 2022-07-21 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
639399 FAZ.2800.50.2022-ZWR Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 24 miesięcy, których rodzaje i ilości określa Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy Beata Kopeć 2022-07-18 00:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
637635 FAI.2810.47.2022-ZOF Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla bieżących potrzeb SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Angela Dudzińska 2022-07-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
632006 FAZ.2800.40.2022-ZWR Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy biologicznych naturalnych rusztowań do chirurgii piersi dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy Beata Kopeć 2022-07-08 00:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
635046 FAZ.2800.46.2022-ZWR Świadczenie usług opieki serwisowej i nadzoru autorskiego (HIS,RIS i PACS) Beata Kopeć 2022-07-08 00:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
628166 FAZ.2800.42.2022-TP „Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych ( tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny)” Beata Kopeć 2022-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
627003 FAZ.2800.43.2022-TP Dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 24 miesięcy. Beata Kopeć 2022-06-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
628416 NAT.2810.44.2022-ZOF Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy wybranych pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (skrzydło B) oraz wybranych pomieszczeń w budynku szpitala (skrzydło A) - na poziomie parteru w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu Anna Raczkowska - Galicka 2022-06-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
625427 FAZ.2800.41.2022-TP Usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach 180102*, 180103*, 180108*, 180109 z SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą Beata Kopeć 2022-06-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
493869 NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Anna Gąska 2021-08-10 11:43:47 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505752 NT.2810.23.2021-ZOF urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej Anna Gąska 2021-10-27 11:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to