Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
746707 FAZ.2810.13.2023-ZWR Sukcesywne dostawy leku panitumumab, których rodzaje i ilości określa Załącznik nr 2 -Formularz asortymentowo-cenowy na potrzeby SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w okresie 12 miesięcy. Beata Kopeć 2023-04-05 13:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
746474 FAZ.2800.17.2023-TP Dostawa sprzętu medycznego i urządzeń laboratoryjnych oraz dzierżawa drukarki laserowej do kasetek histopatologicznych Beata Kopeć 2023-04-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744228 FAZ.2810.14.2023-TP Dostawa produktów farmaceutycznych do nowych programów lekowych dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii na okres 12 miesięcy Beata Kopeć 2023-04-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
232599 Zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 31/ZOF/2019 - Dostawa materiałów biurowych dla Opolskiego Centrum Onkologii Beata Kopeć 2019-06-14 11:30:00 - - Go to
230130 przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 19/PN/2019 - Dostawa hemostatyków dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Beata Kopeć 2019-06-14 10:00:00 - - Go to
229219 Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 18/PN/2019 - Dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Anna Gąska 2019-06-07 11:00:00 - - Go to
227699 zapytanie ofertowe - procedura pisemna, sprawa 26/ZOF/2019 - przeglądy techniczne, naprawy aparatury i sprzętu medycznego - Pakiet nr 2 Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-31 11:00:00 - - Go to
227782 zapytanie ofertowe - procedura pisemna sprawa 27/ZOF/2019 - przeglądy techniczne, naprawy aparatury medycznej - Pakiet nr 1 w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-31 11:00:00 - - Go to
227309 Zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 25/ZOF/2019 - Dostawa sprzętu do manualnego utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Onkologii Beata Kopeć 2019-05-30 11:00:00 - - Go to
224158 przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 15/PN/2019 - dostawa środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-24 10:00:00 - - Go to
224879 Zapytanie ofrtowe - pompa infuzyjna typu PLUM 360 Bożena Chodysz 2019-05-23 10:00:00 - - Go to
224422 zapytanie ofertowe - dostawa ultraclip TISSUE marker Bożena Chodysz 2019-05-22 10:00:00 - - Go to
222959 przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 16/PN/2019 - Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Beata Kopeć 2019-05-20 10:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
493869 NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Anna Gąska 2021-08-10 11:43:47 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505752 NT.2810.23.2021-ZOF urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej Anna Gąska 2021-10-27 11:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to