Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
698277 FAZ.2800.78.2022-TP Usługa polegająca na porządkowaniu i archiwizacji dokumentacji medycznej i niemedycznej przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania usługi (sznurek, teczki, koperty) z podziałem na 4 etapy Angela Dudzińska 2022-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
698931 FAZ.2800.79.2022-TP Sprzedaż i dostawa instrumentarium (narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad) i ERBE dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy. Beata Kopeć 2022-12-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
694527 FAZ.2800.68.2022-PN „Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy ” Beata Kopeć 2022-12-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
224879 Zapytanie ofrtowe - pompa infuzyjna typu PLUM 360 Bożena Chodysz 2019-05-23 10:00:00 - - Go to
224422 zapytanie ofertowe - dostawa ultraclip TISSUE marker Bożena Chodysz 2019-05-22 10:00:00 - - Go to
222959 przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 16/PN/2019 - Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Beata Kopeć 2019-05-20 10:00:00 - - Go to
222098 zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 20/ZOF/2019 - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych Bożena Chodysz 2019-05-14 12:00:00 - - Go to
217545 przetarg nieograniczony - procedura krajowa - nr sprawy: 14/PN/2019 - Dostawa implantów piersi dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-09 10:00:00 - - Go to
219792 Zapytanie ofertowe - Dostawa pasków do glukometru ACCU – CHEK Performa dla Opolskiego Centrum Onkologii ,nr sprawy 22/ZOF/2019 Beata Kopeć 2019-04-30 11:00:00 - - Go to
219809 Zapytanie ofertowe - Dostawa opatrunków i materiałów do terapii podciśnieniowej , terapii ran dla Opolskiego Centrum Onkologii, sprawa 23/ZOF/2019 Beata Kopeć 2019-04-30 10:00:00 - - Go to
218343 Przetarg nieograniczony - procedura krajowa - nr sprawy: 9/PN/2019. Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych urządzań medycznych: TK, MR, Lasery 3D Anna Gąska 2019-04-29 11:00:00 - - Go to
218398 zapytanie ofertowe - dostawa podpór pod nogi Yellofin (para, zestaw wkładek do pdpór, zacisk mocujacy) Bożena Chodysz 2019-04-24 11:00:00 - - Go to
203049 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń do diagnostyki obrazowej - nr referencyjny 3/PN/2019 Beata Kopeć 2019-04-15 10:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
493869 NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Anna Gąska 2021-08-10 11:43:47 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505752 NT.2810.23.2021-ZOF urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej Anna Gąska 2021-10-27 11:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to