Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
698277 FAZ.2800.78.2022-TP Usługa polegająca na porządkowaniu i archiwizacji dokumentacji medycznej i niemedycznej przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania usługi (sznurek, teczki, koperty) z podziałem na 4 etapy Angela Dudzińska 2022-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
698931 FAZ.2800.79.2022-TP Sprzedaż i dostawa instrumentarium (narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad) i ERBE dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy. Beata Kopeć 2022-12-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
694527 FAZ.2800.68.2022-PN „Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy ” Beata Kopeć 2022-12-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
235834 Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 21/PN/2019 - Dostawa obłożeń, wyrobów z włókniny i rękawic chirurgicznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii Beata Kopeć 2019-07-05 10:00:00 - - Go to
234812 Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 20/PN/2019 - Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii Beata Kopeć 2019-06-28 10:00:00 - - Go to
232473 zapytanie ofertowe - procedura pisemna sprawa 28/ZOF/2019 - przeglądy techniczne urządzeń infrastruktury technicznej w OCO - pakiet podstawowy Bożena Chodysz 2019-06-17 11:00:00 - - Go to
232599 Zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 31/ZOF/2019 - Dostawa materiałów biurowych dla Opolskiego Centrum Onkologii Beata Kopeć 2019-06-14 11:30:00 - - Go to
230130 przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 19/PN/2019 - Dostawa hemostatyków dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Beata Kopeć 2019-06-14 10:00:00 - - Go to
229219 Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 18/PN/2019 - Dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Anna Gąska 2019-06-07 11:00:00 - - Go to
227699 zapytanie ofertowe - procedura pisemna, sprawa 26/ZOF/2019 - przeglądy techniczne, naprawy aparatury i sprzętu medycznego - Pakiet nr 2 Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-31 11:00:00 - - Go to
227782 zapytanie ofertowe - procedura pisemna sprawa 27/ZOF/2019 - przeglądy techniczne, naprawy aparatury medycznej - Pakiet nr 1 w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-31 11:00:00 - - Go to
227309 Zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 25/ZOF/2019 - Dostawa sprzętu do manualnego utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Onkologii Beata Kopeć 2019-05-30 11:00:00 - - Go to
224158 przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 15/PN/2019 - dostawa środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Bożena Chodysz 2019-05-24 10:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
493869 NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Anna Gąska 2021-08-10 11:43:47 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505752 NT.2810.23.2021-ZOF urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej Anna Gąska 2021-10-27 11:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to