Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
360572 22/PN/2020 Budowa łącznika pomiędzy budynkami Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego, wraz z dobudową części administracyjnych oddziałów chirurgii i ginekologii oraz izby przyjęć na poziomie parteru w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu ” Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali Anna Gąska 2020-07-16 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
339183 10/PN/2020 Dostawa stołu operacyjnego - przetarg nieograniczony, procedura krajowa Anna Gąska 2020-05-07 14:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
340525 15/ZOF/2020 Dostawa materiałów opatrunkowych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Beata Kopeć 2020-05-07 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
338677 11/PN/2020 Dostawa instrumentarium (narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad) i Erbe dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Beata Kopeć 2020-05-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
331338 1/PN/2020 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego- procedura krajowa Anna Gąska 2020-04-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
329108 5/PN/2020 Wykonanie robót budowlanych przebudowy części Oddziału Chirurgii Onkologicznej na potrzeby Pododdziału Chorób Piersi - procedura krajowa Anna Gąska 2020-04-09 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
331992 5/PN/2019-uzupełnienie Wykonanie robót budowlanych przebudowy części Oddziału Chirurgii Onkologicznej na potrzeby Pododdziału Chorób Piersi - procedura krajowa SKŁADANIE OFERT ELEKTRONICZNYCH Anna Gąska 2020-04-09 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
332175 7/ZOF/2020 Wykonywanie robót remontowo-budowlanych „na gotowość” wynikających z bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii Anna Gąska 2020-04-08 12:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
318939 2/PN/2020 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem APARATU CYFROWEGO RTG Anna Gąska 2020-04-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
330195 7/PN/2020 Dostawa płynów i materiałów opatrunkowych dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Beata Kopeć 2020-04-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
331007 8/PN/2020 Dostawa wszczepiennych zestawów do podawania leków dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 24 miesięcy Beata Kopeć 2020-04-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to