Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
698277 FAZ.2800.78.2022-TP Usługa polegająca na porządkowaniu i archiwizacji dokumentacji medycznej i niemedycznej przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania usługi (sznurek, teczki, koperty) z podziałem na 4 etapy Angela Dudzińska 2022-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
698931 FAZ.2800.79.2022-TP Sprzedaż i dostawa instrumentarium (narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad) i ERBE dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy. Beata Kopeć 2022-12-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
694527 FAZ.2800.68.2022-PN „Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy ” Beata Kopeć 2022-12-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666217 FAZ.2800.62.2022-TP Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego i aparatury medycznej SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu Angela Dudzińska 2022-10-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
666796 FAZ.2810.63.2022-ZOF „Dostawa materiałów biurowych dla bieżących potrzeb SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy” Anna Raczkowska - Galicka 2022-10-04 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
664030 FAZ.2800.61.2022-TP ,,Świadczenie usług hotelarskich dla 9 pacjentów SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu w okresie 12 miesięcy.” Angela Dudzińska 2022-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
659411 FAZ.2800.60.2022-TP Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w celu wykonania nowych gabinetów w poradni chirurgii onkologicznej z dobudową dźwigu szpitalnego oraz rozbudową pracowni mammografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu” Beata Kopeć 2022-09-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
658264 FAZ.2800.57.2022-TP „Rozbudowa urządzeń UTM oraz dostawa oprogramowania antywirusowego i przestrzeni dyskowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu” Beata Kopeć 2022-09-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
656802 NK.2810.58.2022-ZOF Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Beata Kopeć 2022-08-31 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
652878 NK.2010.48.2022-ZOF Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy. Angela Dudzińska 2022-08-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
654253 NPH.2810.56.2022-ZOF Zakup i dostawa artykułów higienicznych dla bieżących potrzeb SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu. Angela Dudzińska 2022-08-26 13:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
645714 FAI.2810.52.2022-ZOF „Dostawa komputerów typu All-In-One dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu” w ramach projektu: ,,Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali„ Angela Dudzińska 2022-08-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
641848 FAZ.2810.51.2022-ZOF Dostawa odzieży medycznej i obuwia dla personelu SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu Angela Dudzińska 2022-07-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
493869 NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Anna Gąska 2021-08-10 11:43:47 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505752 NT.2810.23.2021-ZOF urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej Anna Gąska 2021-10-27 11:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to