Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
802898 NR Z435/19281 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania/przetwarzania niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych i niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej powstających w wyniku działalności Zamawiających Beata Kopeć 2023-08-31 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
807150 NZ.2810.47.2023-ZOF Zakup i dostawa artykułów higienicznych dla bieżących potrzeb SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy Aleksandra Kubów 2023-08-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
797889 NZ.2800.43.2023-ZWR Zakup i dostawa wraz z instalacją mammografu cyfrowego kompatybilnego z posiadanym mammografem Senographe Pristina dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w ramach programu wieloletniego ,,Narodowa Strategia Onkologiczna” zadanie pn.: ,,Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy Aleksandra Kubów 2023-08-07 23:59:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
780595 FAZ.2800.34.2023-PN "Zakup i dostawa akceleratora w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna pn. „Doposażenie zakładów radioterapii - wymiana akceleratorów” Beata Kopeć 2023-08-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
778067 NZ.2800.33.2023-TP Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przez okres 16 miesięcy.” Beata Kopeć 2023-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
793178 NA.2800.40.2023-ZWR Świadczenie usług opieki serwisowej i nadzoru autorskiego (HIS,RIS i PACS) Angela Dudzińska 2023-07-27 09:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
792731 NZ.2810.39.2023-ZOF Sprzedaż wraz z dostawą staplerów chirurgicznych dla bieżących potrzeb SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu Angela Dudzińska 2023-07-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
792584 FAZ.2800.37.2023-TP Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy wybranych pomieszczeń budynku szpitala i przychodni dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii Angela Dudzińska 2023-07-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
786031 FAZ.2800.38.2023-TP "Rozbudowa parteru skrzydła „B” w ramach przebudowy Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu” Beata Kopeć 2023-07-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
785016 FAZ.2810.36.2023-ZOF Dostawa sprzętu wraz z udostępnieniem niezbędnego oprogramowania dla Zakładu Patomorfologii Aleksandra Kubów 2023-07-07 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
803904 NZ.2800.46.2023-TP „Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przez okres 16 miesięcy" Angela Dudzińska 2023-08-22 14:54:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
493869 NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Anna Gąska 2021-08-10 11:43:47 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505752 NT.2810.23.2021-ZOF urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej Anna Gąska 2021-10-27 11:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to