Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
500050 DZP.271.33.2021 Świadczenie usługi usuwania (w tym odbioru, transportu i utylizacji) odpadów medycznych wytwarzanych przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
498332 DZP.271.30.2021 Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
509400 DZP.271.36.2021 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
264384 Dostawa sprzętu endoskopowego oraz myjni dezynfektora do endoskopów dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej znak sprawy DZP.271.36.2019 Dział Zamówień Publicznych 2019-11-25 10:00:00 - - Go to
267688 Dostawa leku cytostatycznego Peginterferonum alfa – 2a niezbędnego do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej. Znak spawy: DZP.271.38.2019 Dział Zamówień Publicznych 2019-11-22 10:00:00 - - Go to
264255 Dostawa leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białe (znak sprawy: DZP.271.35.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-11-13 10:00:00 - - Go to
261244 Dostawa cyfrowego rentgenowskiego tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Znak sprawy: DZP.271.31.2019 Dział Zamówień Publicznych 2019-11-04 10:00:00 - - Go to
259428 Świadczenie usługi na rzecz Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej dotyczącej serwisu technicznego tomografu komputerowego model Somatom Definition AS typ: Open 64 producenta SIEMENS AG wraz z doposażeniem istniejących stacji opisowych w cztery monitory diagnostyczne Dział Zamówień Publicznych 2019-10-28 10:00:00 - - Go to
264367 Dostawa sprzętu endoskopowego oraz myjni dezynfektora do endoskopów dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2019-10-16 10:00:00 - - Go to
249604 Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej dla aparatury radioterapeutycznej producenta Varian Medical Systems wraz z urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej znak sprawy: ZDP.271.27.2019 Dział Zamówień Publicznych 2019-09-25 10:00:00 - - Go to
243714 Dostawa energii elektrycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.26.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-08-08 10:00:00 - - Go to
239507 Dostawa energii elektrycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.25.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-07-22 10:00:00 - - Go to
238419 Dostawa leku cytostatycznego anagrelide hydrochloride niezbędnego do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.22.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-07-18 10:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings