Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
500050 DZP.271.33.2021 Świadczenie usługi usuwania (w tym odbioru, transportu i utylizacji) odpadów medycznych wytwarzanych przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
498332 DZP.271.30.2021 Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
509400 DZP.271.36.2021 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
376918 DZP.271.38.2020 Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej dla aparatu do brachyterapii GAMMAMED plus iX s/n 0547 producenta Varian Medical Systems zainstalowanego w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-10-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
366687 DZP.271.29.2020 „Dostawa i wdrożenie systemu VNA” realizowanego w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed” prowadzonego w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-09-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
370441 DZP.271.32.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-08-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
362181 DZP.271.28.2020 Dostawa energii elektrycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-08-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
359165 DZP.271.24.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej. Dział Zamówień Publicznych 2020-07-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
351390 DZP.271.21.2020 Dostawa leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii oraz programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-07-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
336765 DZP.271.17.2020 Rozbudowa linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed” prowadzonego w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-06-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
338011 DZP.271.19.2020 Dostawa i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-06-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
339137 DZP.271.15.2020 Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii- Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. Dział Zamówień Publicznych 2020-05-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
315370 DZP.271.5.2020 Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dwóch serwerowni w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed” prowadzonego w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-04-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings