Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
500050 DZP.271.33.2021 Świadczenie usługi usuwania (w tym odbioru, transportu i utylizacji) odpadów medycznych wytwarzanych przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
498332 DZP.271.30.2021 Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
509400 DZP.271.36.2021 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
411900 DZP.271.67.2020 Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-02-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410439 Świadczenie usługi obsługi technicznej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej (znak sprawy: DZP.271.66.2020) Dział Zamówień Publicznych 2021-02-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
410701 DZP.271.69.2020 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie obiektów Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 i 26 oraz ul. E. Plater 17 Dział Zamówień Publicznych 2021-02-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
400818 DZP.271.36.2020 Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w ramach programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 zadanie „Doposażenie zakładów radioterapii” dla potrzeb Zakładu Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej wraz z adaptacją przeznaczonych dla niego pomieszczeń bunkra Dział Zamówień Publicznych 2021-01-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
405181 DZP.271.61.2020 Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego Mammografu Amulet Innowality wraz z częściami wyprodukowanego przez FUJIFILM typ FDR-MS-3500 nr fab. 76521257 zainstalowanego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18 Dział Zamówień Publicznych 2021-01-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
393659 DZP.271.52.2020 Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-12-31 08:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
388604 DZP.271.50.2020 Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej. Dział Zamówień Publicznych 2020-12-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
387479 DZP.271.47.2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-11-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
386941 DZP.271.43.2020 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych oraz toksyny botulinowej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-11-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
375924 DZP.271.35.2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-10-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings