Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
500050 DZP.271.33.2021 Świadczenie usługi usuwania (w tym odbioru, transportu i utylizacji) odpadów medycznych wytwarzanych przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
498332 DZP.271.30.2021 Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
509400 DZP.271.36.2021 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
442672 DZP.271.5.2021 Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-05-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
445542 DZP.271.8.2021 Przebudowa i remont wraz z przebudową instalacji centralnej sterylizatorni Pawilonu III Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-04-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
444645 DZP.271.7.2021 Opracowanie pełnozakresowej, pełno branżowej, kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy , rozbudowy i nadbudowy Pawilonu I i III oraz 1 pietra Budynku Laboratorium Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-04-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
445355 DZP.271.9.2021 Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-04-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
434779 DZP.271.2.2021 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych i hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej. Dział Zamówień Publicznych 2021-04-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
442738 DZP.271.6.2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej jednorazowego użytku przeznaczonych do przygotowywania i podaży cytostatyków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-04-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
438049 DZP.271.4.2021 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-04-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
432811 DZP.271.1.2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku oraz odzieży ochronnej jednorazowego użytku przeznaczonych do przygotowywania i podaży cytostatyków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-03-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411742 DZP.271.68.2020 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-02-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411931 DZP.271.70.2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-02-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings