Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503350 DZP.271.35.2021 Budowa węzła cieplnego wymiennikownia główna Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498332 DZP.271.30.2021 Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
500050 DZP.271.33.2021 Świadczenie usługi usuwania (w tym odbioru, transportu i utylizacji) odpadów medycznych wytwarzanych przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
509400 DZP.271.36.2021 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
467119 DZP.271.20.2021 „ Dostawa aparatu do brachyterapii HDR w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030, zadanie „Doposażenie zakładów radioterapii w 2021r.” dla potrzeb Zakładu Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej” Dział Zamówień Publicznych 2021-07-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
472102 DZP.271.16.2021 Budowa dróg pożarowych na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
470518 DZP.271.24.2021 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
469090 DZP.271.22.2021 Dostawa leków oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-06-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
467139 DZP.271.19.2021 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-06-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
455747 DZP.271.12.2021 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-06-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
454517 DZP.271.15.2021 Przebudowa i remont wraz z przebudową instalacji centralnej sterylizatorni Pawilonu III Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku - Białej (II) Dział Zamówień Publicznych 2021-06-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456437 DZP.271.11.2021 Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla tworzonego Breast Cancer Unit przy Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18. Dział Zamówień Publicznych 2021-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
451196 DZP.271.10.2021 Dostawa elementów zużywalnych do aparatu Prometheus służącego do dializ wątrobowych, elementów zużywalnych do aparatów do technik ciągłych Fresenius Multifiltrate, Gambro Prismaflex oraz do aparatu multiFiltrate z modułem Ci-Ca firmy Fresenius Medical Care służących do terapii nerko zastępczej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” Dział Zamówień Publicznych 2021-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
442672 DZP.271.5.2021 Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-05-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings