Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
452629 MKUO ProNatura ZP/TP/27/21 Konserwacja i naprawy bieżące urządzeń dźwignicowych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Patrycja Lingo 2021-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
453744 MKUO ProNatura ZO/47/21 Dostawa silników kablozwijaka suwnicy Patrycja Lingo 2021-05-10 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454925 MKUO ProNatura/ZO/50/21 Dostawa odwadniaczy rurociągów w ZTPOK. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454930 MKUO ProNatura/ZO/49/21 Dostawa zaworów i zasuw na potrzeby remontowe ZTPOK. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-14 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
442703 MKUO ProNatura ZP/NO/11/21 Ochrona mienia obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2021-05-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
453163 MKUO ProNatura ZO/51/21 Montaż rusztowania w 2. ciągu kotła nr 2. Monika Niegoda 2021-05-17 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
454835 MKUO ProNatura ZP/TP/31/21 „Piaskowanie ścian ekranowych, parownika i przegrzewaczy pary w kotłach” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
452655 MKUO ProNatura ZP/NO/28/21 Dostawy wapna do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-06-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
146241 Wykonanie instalacji centralnego odkurzania na liniach L1 i L2 (ZO/74/18) Patrycja Lingo 2018-08-03 23:59:00 - - Go to
147539 Wymiana taśmy gumowej transportera żużla (ZO/78/18) Grzegorz Pieszczyński 2018-08-03 23:59:00 - - Go to
148242 Dostawa specjalistycznych butli 11 kg propan-butan z zaworem do poboru fazy płynnej do zasilania gazowego wózka widłowych przez okres 12 m-cy na teren Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) przy ul. Ernsta Petersona w Bydgoszczy wraz ze stojakiem na 12 butli. Paweł Niewiarowski 2018-08-02 12:00:00 - - Go to
147238 Usługa modernizacji linii taśmociągów (ZO/75/18) Patrycja Lingo 2018-07-31 23:59:00 - - Go to
146704 Dostawa napojów regeneracyjnych (ZO/76/18) Paweł Niewiarowski 2018-07-30 23:59:00 - - Go to
146993 Dostawa wraz z usługą montażu szlabanu wraz z semaforem (ZO/77/18) Paweł Niewiarowski 2018-07-27 23:59:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
385592 MKUO ProNatura/Z0/121/20 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną Komisją egzaminacyjną Monika Niegoda 2020-10-20 08:35:34 Zapytanie ofertowe Service Go to
328980 MKUO ProNatura ZO/38/20 Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli Patrycja Lingo 2020-03-26 08:08:21 Zapytanie ofertowe Service Go to
299236 MKUO ProNatura ZO/1/20 Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego Patrycja Lingo 2020-01-30 11:32:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
249420 Pobór, przygotowanie próbek odpadów i prowadzenie akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy _ZO/105/19 Patrycja Lingo 2019-08-22 08:00:53 - - Go to
211283 Postępowanie testowe Paweł Niewiarowski 2019-03-28 14:40:11 - - Go to
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (MKUO ProNatura/ZO/10/19) Paweł Niewiarowski 2019-01-29 23:55:00 - - Go to