Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
452629 MKUO ProNatura ZP/TP/27/21 Konserwacja i naprawy bieżące urządzeń dźwignicowych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Patrycja Lingo 2021-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
453744 MKUO ProNatura ZO/47/21 Dostawa silników kablozwijaka suwnicy Patrycja Lingo 2021-05-10 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454925 MKUO ProNatura/ZO/50/21 Dostawa odwadniaczy rurociągów w ZTPOK. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454930 MKUO ProNatura/ZO/49/21 Dostawa zaworów i zasuw na potrzeby remontowe ZTPOK. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-14 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
442703 MKUO ProNatura ZP/NO/11/21 Ochrona mienia obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2021-05-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
453163 MKUO ProNatura ZO/51/21 Montaż rusztowania w 2. ciągu kotła nr 2. Monika Niegoda 2021-05-17 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
454835 MKUO ProNatura ZP/TP/31/21 „Piaskowanie ścian ekranowych, parownika i przegrzewaczy pary w kotłach” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
452655 MKUO ProNatura ZP/NO/28/21 Dostawy wapna do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-06-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
436779 MKUO ProNatura ZP/TP/12/21 Dostawa worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów segregowanych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2021-04-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
439688 MKUO ProNatura/ZO/34/21 „Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, w obiektach i na terenach należących do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-04-01 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
436785 MKUO ProNatura ZP/TP/9/21 Pokrycie spoin obwodowych rur przegrzewaczy SH3 warstwą ochronną. Monika Niegoda 2021-03-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
436994 MKUO ProNatura/ZO/31/21 „Montaż drutu grzewczego oraz izolacji zbiornika wody p-poż , montaż drutu grzewczego przy odwadniaczach sprężarki powietrznej ”. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-03-25 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
427553 MKUO ProNatura ZP/NO/5/21 Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12 Monika Niegoda 2021-03-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
427601 MKUO ProNatura ZP/NO/6/21 Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). Monika Niegoda 2021-03-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
436355 MKUO ProNatura ZO/32/21 Najem trzech pojazdów typu śmieciarka Monika Niegoda 2021-03-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
429871 MKUO ProNatura ZO/24/21 Konserwacja i naprawy bieżące urządzeń dźwignicowych Patrycja Lingo 2021-03-15 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
431515 MKUO ProNatura ZP/TP/7/21 „Wymiana końcówek rur przegrzewacza pary SH3 z przejściem przez ścianę szczelną W kotłach rusztowych spalających odpady komunalne.” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-03-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
430607 MKUO ProNatura ZO/23/21 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w gminie Bydgoszcz Patrycja Lingo 2021-03-09 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
385592 MKUO ProNatura/Z0/121/20 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną Komisją egzaminacyjną Monika Niegoda 2020-10-20 08:35:34 Zapytanie ofertowe Service Go to
328980 MKUO ProNatura ZO/38/20 Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli Patrycja Lingo 2020-03-26 08:08:21 Zapytanie ofertowe Service Go to
299236 MKUO ProNatura ZO/1/20 Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego Patrycja Lingo 2020-01-30 11:32:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
249420 Pobór, przygotowanie próbek odpadów i prowadzenie akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy _ZO/105/19 Patrycja Lingo 2019-08-22 08:00:53 - - Go to
211283 Postępowanie testowe Paweł Niewiarowski 2019-03-28 14:40:11 - - Go to
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (MKUO ProNatura/ZO/10/19) Paweł Niewiarowski 2019-01-29 23:55:00 - - Go to