Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
452629 MKUO ProNatura ZP/TP/27/21 Konserwacja i naprawy bieżące urządzeń dźwignicowych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Patrycja Lingo 2021-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
453744 MKUO ProNatura ZO/47/21 Dostawa silników kablozwijaka suwnicy Patrycja Lingo 2021-05-10 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454925 MKUO ProNatura/ZO/50/21 Dostawa odwadniaczy rurociągów w ZTPOK. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454930 MKUO ProNatura/ZO/49/21 Dostawa zaworów i zasuw na potrzeby remontowe ZTPOK. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-14 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
442703 MKUO ProNatura ZP/NO/11/21 Ochrona mienia obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2021-05-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
453163 MKUO ProNatura ZO/51/21 Montaż rusztowania w 2. ciągu kotła nr 2. Monika Niegoda 2021-05-17 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
454835 MKUO ProNatura ZP/TP/31/21 „Piaskowanie ścian ekranowych, parownika i przegrzewaczy pary w kotłach” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
452655 MKUO ProNatura ZP/NO/28/21 Dostawy wapna do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-06-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
164373 Legalizacja wag samochodowych na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22 oraz w Toruniu na Stacji Przeładunku Odpadów przy ul. Kociewskiej 40-44 _ZO/105/18 Patrycja Lingo 2018-10-26 23:59:00 - - Go to
165526 Dostawa poziomowskazu szklanego _MKUO ProNatura ZO/108/18 Patrycja Lingo 2018-10-25 23:59:00 - - Go to
163861 Remont silnika w ładowarce kołowej Stalowa Wola Ł-540 _ZO/102/18 Patrycja Lingo 2018-10-19 23:59:00 - - Go to
162237 Wynajem ładowarki kołowej _ZO/95/18 Patrycja Lingo 2018-10-15 23:59:00 - - Go to
161204 Dostawa poziomowskazu szklanego (MKUO ProNatura/ZO/98/18) Paweł Niewiarowski 2018-10-12 23:55:00 - - Go to
161533 Dostawa koszy ulicznych (ZO/96/18) Paweł Niewiarowski 2018-10-10 10:00:00 - - Go to
160878 Dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników MKUO ProNatura Sp. z o.o. (MKUO ProNatura/ZO/92/18) Paweł Niewiarowski 2018-10-09 23:55:00 - - Go to
161566 Dostawa sprzętu do monitorowania Paweł Niewiarowski 2018-10-09 23:50:00 - - Go to
160786 Dostawa upominków reklamowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. _ZO/93/18 Patrycja Lingo 2018-10-08 23:59:00 - - Go to
161153 Przegląd techniczny wraz z serwisem stalowych zbiorników p.poż (MKUO ProNatura/ZO/94/18) Paweł Niewiarowski 2018-10-05 23:55:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
385592 MKUO ProNatura/Z0/121/20 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną Komisją egzaminacyjną Monika Niegoda 2020-10-20 08:35:34 Zapytanie ofertowe Service Go to
328980 MKUO ProNatura ZO/38/20 Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli Patrycja Lingo 2020-03-26 08:08:21 Zapytanie ofertowe Service Go to
299236 MKUO ProNatura ZO/1/20 Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego Patrycja Lingo 2020-01-30 11:32:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
249420 Pobór, przygotowanie próbek odpadów i prowadzenie akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy _ZO/105/19 Patrycja Lingo 2019-08-22 08:00:53 - - Go to
211283 Postępowanie testowe Paweł Niewiarowski 2019-03-28 14:40:11 - - Go to
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (MKUO ProNatura/ZO/10/19) Paweł Niewiarowski 2019-01-29 23:55:00 - - Go to