Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
455919 MKUO ProNatura ZO/55/21 Dostawa szaf BHP. Monika Niegoda 2021-05-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454930 MKUO ProNatura/ZO/49/21 Dostawa zaworów i zasuw na potrzeby remontowe ZTPOK. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-14 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
442703 MKUO ProNatura ZP/NO/11/21 Ochrona mienia obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Monika Niegoda 2021-05-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
454925 MKUO ProNatura/ZO/50/21 Dostawa odwadniaczy rurociągów w ZTPOK. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
453163 MKUO ProNatura ZO/51/21 Montaż rusztowania w 2. ciągu kotła nr 2. Monika Niegoda 2021-05-17 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
456935 MKUO ProNatura ZO/54/21 Dostawa zaworów ciągłego odsalania kotłów Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454835 MKUO ProNatura ZP/TP/31/21 „Piaskowanie ścian ekranowych, parownika i przegrzewaczy pary w kotłach” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-05-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
456585 MKUO ProNatura ZO/57/21 Dostawa modyfikowanego węgla aktywnego przeznaczonego specjalnie do filtrów deodoryzacji oraz odbiór zużytego węgla z opróżnienia filtra w ZTPOK Monika Niegoda 2021-05-25 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
452655 MKUO ProNatura ZP/NO/28/21 Dostawy wapna do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-06-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
450783 MKUO ProNatura ZO/46/21 Dostawa rur ze stali nierdzewnej. Monika Niegoda 2021-04-29 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
448436 MKUO ProNatura/ZO/45/21 „Piaskowanie 2. ciągu kotła oraz parownika w kotle zainstalowanym w ZTPOK”. Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-04-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
449565 MKUO ProNatura ZP/TP/25/21 „Piaskowanie rur przegrzewaczy pary i parownika oraz fragmentu ściany kotła” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-04-28 12:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
444384 MKUO ProNatura ZP/TP/20/21 Dostawa zestawów naprawczych przegrzewaczy pary SH-2 Monika Niegoda 2021-04-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
443523 MKUO ProNatura/ZO/42/21 Dostawa komory przegrzewacza pary SH-2. Monika Niegoda 2021-04-21 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
442842 MKUO ProNatura ZO/35/21 Zakup i dostawa oraz odbiór gazów i mieszanek kalibracyjnych Patrycja Lingo 2021-04-14 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
439985 MKUO ProNatura ZP/TP/10/21 „Sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-04-13 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
442782 MKUO ProNatura ZO/37/21 Naprawa przecieków oleju oraz połączeń przy łyżce w ładowarce JCB 411. Monika Niegoda 2021-04-12 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
443706 MKUO ProNatura ZO/33/21 Piaskowanie 2. ciągu kotła oraz parownika w kotle zainstalowanym w ZTPOK. Monika Niegoda 2021-04-09 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
441579 MKUO ProNatura ZP/TP/15/21 „Remont prasy balotowej FLEXUS Tornado przeznaczonej do użycia w systemie balotowania odpadów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Bydgoszczy.” Karolina Astukiewicz Nowastowska 2021-04-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
385592 MKUO ProNatura/Z0/121/20 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną Komisją egzaminacyjną Monika Niegoda 2020-10-20 08:35:34 Zapytanie ofertowe Service Go to
328980 MKUO ProNatura ZO/38/20 Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli Patrycja Lingo 2020-03-26 08:08:21 Zapytanie ofertowe Service Go to
299236 MKUO ProNatura ZO/1/20 Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego Patrycja Lingo 2020-01-30 11:32:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
249420 Pobór, przygotowanie próbek odpadów i prowadzenie akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy _ZO/105/19 Patrycja Lingo 2019-08-22 08:00:53 - - Go to
211283 Postępowanie testowe Paweł Niewiarowski 2019-03-28 14:40:11 - - Go to
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (MKUO ProNatura/ZO/10/19) Paweł Niewiarowski 2019-01-29 23:55:00 - - Go to