Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
735147 MKUO ProNatura ZP/NO/6/23 Część 2 dostaw w 2023 roku wodorotlenku sodowego 30% (luz) do ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o. Tomasz Mikołap 2023-04-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
746387 MKUO ProNatura/ZO/35/23 Dostawa termopar na potrzeby ZTPOK. Alicja Stepniewska 2023-04-03 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
748213 MKUO ProNatura/ZO/38/23 Dostawa zaworu bezpieczeństwa do pompy wodorotlenku sodowego Maria Klapczyńska 2023-04-04 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
739236 MKUO ProNatura ZP/NO/7/23 Dostawy wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. - część III Maria Klapczyńska 2023-04-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
744907 MKUO ProNatura ZP/NO/8/23 Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)_Część I. Monika Niegoda 2023-04-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
734008 MKUO ProNatura/ZO/18/23 „Dostawa pomp wodorotlenku sodowego” Alicja Stepniewska 2023-03-07 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
729163 MKUO ProNatura/ZO/17/23 Wykonanie prac elektrycznych zgodnie z projektem zwiększenia mocy przyłączeniowe do budynku nr 1699, ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, działka nr 7/93, obręb 132 Maria Klapczyńska 2023-02-28 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
731526 MKUO ProNatura ZO/13/23 Zakup środków ochrony roślin wraz z dostawą Patrycja Lingo 2023-02-27 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
729005 MKUO ProNatura ZP/TP/2/23 Dostawy węgla aktywnego luzem do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2023-02-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
730106 MKUO ProNatura/ZO/11/23 „Przegląd, kontrola oraz serwis klimatyzacji i wentylacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy i Stacji Przeładunkowej Odpadów w Toruniu” Alicja Stepniewska 2023-02-24 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
728238 MKUO ProNatura/ZO/14/23 Zakup wraz z dostawą szczotek przemysłowych do zamiatarek Maria Klapczyńska 2023-02-23 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
725855 MKUO ProNatura ZO/8/23 Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych w okresie od 1.03.2023 r. do 29.02.2024 r. Monika Niegoda 2023-02-17 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
726375 MKUO ProNatura ZO/9/23 Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytuły Zarządzania Spółką D&O (odpowiedzialność Członków Władz Spółki). Monika Niegoda 2023-02-17 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
726347 MKUO ProNatura/ZO/12/23 Zakup narzędzi do ręcznego oczyszczania wraz z dostawą. Alicja Stepniewska 2023-02-17 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
727644 MKUO ProNatura ZO/10/23 Wykonanie miejsca parkingowego dla punktu ładowania samochodów elektrycznych dla pojazdów do 3,5 T w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Patrycja Lingo 2023-02-16 23:59:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
718285 MKUO ProNatura ZO/3/23 Opracowanie projektów instrukcji kancelaryjno-archiwalnych. Monika Niegoda 2023-02-09 11:20:47 Zapytanie ofertowe Service Go to
690878 MKUO ProNatura ZO/155/22 Dostawa elektrod Endress + Hauser pH Orbisint CPS11D Memosens Tomasz Mikołap 2022-11-25 12:18:34 Zapytanie ofertowe Supply Go to
534229 MKUO ProNatura/ZO/151/21 Czyszczenie dachu bunkra wraz z naprawą mocowań zwodu instalacji odgromowej. Alicja Stepniewska 2021-11-15 08:06:40 Zapytanie ofertowe Service Go to
385592 MKUO ProNatura/Z0/121/20 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną Komisją egzaminacyjną Monika Niegoda 2020-10-20 08:35:34 Zapytanie ofertowe Service Go to
328980 MKUO ProNatura ZO/38/20 Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli Patrycja Lingo 2020-03-26 08:08:21 Zapytanie ofertowe Service Go to
299236 MKUO ProNatura ZO/1/20 Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego Patrycja Lingo 2020-01-30 11:32:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
249420 Pobór, przygotowanie próbek odpadów i prowadzenie akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy _ZO/105/19 Patrycja Lingo 2019-08-22 08:00:53 - - Go to
211283 Postępowanie testowe Paweł Niewiarowski 2019-03-28 14:40:11 - - Go to
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (MKUO ProNatura/ZO/10/19) Paweł Niewiarowski 2019-01-29 23:55:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
679226 MKUO ProNatura ZO/137/22 Dostawa pompy AFFETTi CGD125-315 oraz części zamiennych do tej pompy Patrycja Lingo 2022-11-17 12:08:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
545577 MKUO ProNatura/ZO/168/21 Rozbudowa pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy Maria Klapczyńska 2021-12-10 06:27:00 Zapytanie ofertowe Service Go to