Become Supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Become Supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Become Supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Become Supplier button

List of Supplier Groups of the company Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Choose Name Description
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne -
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne -
Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego -
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe -
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) -
Usługi w zakresie nieruchomości -
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej -
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne -