Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
857652 OR.2710.20.2023 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2024 Iwona Poszwa 2023-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
840551 OR.2710.17.2023 ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH GMINNYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Iwona Poszwa 2023-12-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
850488 OR.2710.19.2023 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2024 r.” Iwona Poszwa 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
847519 OR.2710.18.2023 Przebudowa ulicy Sportowej w Lubsku Iwona Poszwa 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822193 OR.2710.15.2023 Remont ul.Szkolnej w Lubsku Iwona Poszwa 2023-10-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813512 OR.2710.14.2023 Remont odcinka ul. Moniuszki w Lubsku Iwona Poszwa 2023-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805609 OR.2710.13.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2023-09-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
773048 OR.2710.12.2023 Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z budową złącza kablowego SN 15kV wraz z przyłączem Iwona Poszwa 2023-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764338 OR.2710.10.2023 Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Górzynie oraz świetlicy wiejskiej w Tucholi Żarskiej z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina Lubsko Iwona Poszwa 2023-05-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
759848 OR.2710.9.2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz Iwona Poszwa 2023-05-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751439 OR.2710.7.2023 Budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek - Lubsko Iwona Poszwa 2023-04-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings