Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
778500 ZP.271.06.2023 Odnawialne Źródła Energii dla Mieszkańców Gminy Kępice Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-07-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
688615 ZP.271.22.2022 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – sportowej nad Jeziorem Obłęskim w Gm. Kępice Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
693315 ZP.271.25.2022 Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kępice, poprzez zakup biletów miesięcznych w roku 2023 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-11-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
687521 ZP.271.21.2022 Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku na PSZOK w Kępicach Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-11-25 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
685077 ZP.271.20.2022 Kępickie śmieci w Ekosieci - Edukacja Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-11-18 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
682456 ZP.271.19.2022 Modernizacja drogi gminnej G510 na odcinku Węgorzyno - Darnowo Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-11-14 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
681984 ZP.271.18.2022 Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej – ul. 11 listopada i droga do targowiska w m. Kępice, ul. Kolejowa w m. Korzybie Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-11-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
676478 ZP.271.17.2022 Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Leśnej 2 w Kępicach Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-10-31 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
667045 ZP.271.16.2022 Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – Zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską z rozbudową o klatkę schodową – ETAP I Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-10-07 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
666377 ZP.271.15.2022 Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - ETAP II – Wyposażenie Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-10-06 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
651581 ZP.271.14.2022 Przebudowa dróg i mostów uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-08-29 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings