Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952470 PZD 417/25/2024 Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1047C w m. Świecie, ul. Laskowicka Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-07-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
926775 PZD 241/04/2023 Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew – dwa pokosy Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-05-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
926204 PZD 417/22/2024 Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie administrowanym przez PZD Świecie Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-05-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
915732 PZD 417/21/2024 Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni ulic w miejscowości Świecie Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-04-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
899624 PZD 241/03/2024 Remont drogi powiatowej nr 1239C Budyń – Jarzębieniec na odcinku 0,31 km Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-03-26 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
897637 PZD 241/02/2024 Awaryjna naprawa przełomów na drogach powiatowych administrowanych przez PZD Świecie Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-03-21 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
896595 PZD 417/17/2024 Zakup oznakowania pionowego i urządzeń brd (Postępowanie nr 2) Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-03-08 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
892534 PZD 417/16/2024 Zakup oznakowania pionowego i urządzeń brd Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-02-27 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
884423 PZD 417/13/2024 Dostawy oleju opałowego do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-02-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
871694 PZD 241/01/2024 Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na części Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2024-01-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
593570 PZD 241/03/2022 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko (ulica WP) oraz nr 1289C (ul. Mickiewicza)" Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 2022-04-11 09:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to