Become a Supplier

Groups of Suppliers are a form of organizing Suppliers providing the same type or family of assortments. As a member of the group, your company will be notified by e-mail to the ongoing proceedings.

You want to be a Supplier

1

Highlight groups of Suppliers your company is interested in, and if you are logged in, click a btton Become a Supplier

2

If you are not logged on the platform but you have an account on the platform, enter your e-mail address and click a button Become a Supplier

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail and click on the button Become a Supplier

List of groups of Suppliers

Become a Supplier Name Description
Archeologia: nadzór archeologiczny / badania i ekspertyzy archeologiczne
Archiwizacja: porządkowanie / brakowanie i niszczenie / digitalizacja dokumentów
Artykuły spożywcze / Żywność artykuły cukiernicze, kawa, herbata, napoje, itp. / mięso, wędliny, drób, produkty rybne / warzywa, owoce
Drukarnie / Poligrafia: drukowanie kalendarze ścienne / dodatki do gazet, czasopism / plakaty, zdjęcia, ulotki, broszury, foldery, inserty, naklejki, wizytówki, itp./ karty do głosowania, wnioski do wypełnienia / formularze drukowanie: kalendarze książkowe / książki / publikacje / foldery w formie książkowej
Drukarnie / Poligrafia: projektowanie, skład i druk gazet
Drukarnie / Poligrafia: wyrób pieczątek, datowników / usługi introligatorskie / skanowanie, kopiowanie, plotowanie
Edukacja / Szkolenia grupowe szkolenia / kursy / konferencje / coaching / studia podyplomowe
Energia / Ciepło energia elektryczna dystrybucja energii elektrycznej agregaty prądotwórcze / kogeneracyjne olej opałowy / węgiel
Geodezja / Kartografia: prace geodezyjne prace geodezyjne w związku z realizacją zadań określonych w ustawie / bazy danych, osnowy geodezyjne/ prace geodezyjne na potrzeby nieruchomości /stabilizacja punktów granicznych/wykonanie map/inwentaryzacja budynków / budowli/ustalenie przebiegu granic nieruchomości/wznowienia znaków granicznych/podział nieruchomości /podział geodezyjny/aktualizacja użytków gruntowych prace geodezyjne w celu sporządzenia opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz wykonania czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa warunki techniczne / specyfikacje techniczne w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych prace geodezyjne w celu zaprojektowania i wykonania zobrazowań lotniczych / zobrazowań satelitarnych/tworzenia ortofotmapy
Informatyka / Telekomunikacja: abonamenty i usługi operatorów / zakup kart telefonicznych abonamenty i usługi operatorów / zakup kart telefonicznych / abonamenty i usługi RTV / centrale telefoniczne
Informatyka / Telekomunikacja: domeny internetowe
Informatyka / Telekomunikacja: internet dostawa oraz aktywacja / internet dzierżawa łączy
Informatyka / Telekomunikacja: sprzęt teleinformatyczny drukarki / skanery / kopiarki / faksy / urządzenia wielofunkcyjne, itp.) / aparaty telefoniczne (tradycyjne i komórkowe
Informatyka / Telekomunikacja: akcesoria sieciowe / peryferia komputerowe
Informatyka / Telekomunikacja: licencje i oprogramowanie / systemy informatyczne
Informatyka / Telekomunikacja: materiały eksploatacyjne do sprzętu teleinformatycznego materiały eksploatacyjne do drukarek / skanerów / kopiarek / faksów / urządzeń wielofunkcyjnych, itp.
Informatyka / Telekomunikacja: serwery / oprogramowanie i utrzymanie serwerów
Informatyka / Telekomunikacja: serwis, konserwacja i naprawy sprzętu teleinformatycznego serwis, konserwacja i naprawy drukarek / skanerów / kopiarek / faksów / urządzeń wielofunkcyjnych, itp.) / aparatów telefonicznych (tradycyjnych i komórkowych)
Informatyka / Telekomunikacja: sprzęt komputerowy / podzespoły komputerowe
Informatyka / Telekomunikacja: wsparcie techniczne / serwis programów /systemów
Konsulting / Doradztwo / Analizy: audyty zewnętrzne audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; audyty zewnętrzne projektów finansowanych budżetu państwa / samorządu
Konsulting / Doradztwo / Analizy: ocena / ewaluacja / raport z efektów wdrożonych projektów i przedsięwzięć
Konsulting / Doradztwo / Analizy: wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji projektów i przedsięwzięć koncepcje techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć /studium wykonalności / dokumentacja aplikacyjna; usługi finansowe, rozliczeniowe, administracyjne
kontrole techniczne: kontrola okresowa obiektów budowlanych-stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych / podłączeń wentylacyjnych, spalinowych, dymowych oraz instalacji gazowych
kontrole techniczne: kontrola okresowa obiektów budowlanych/ badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej
kontrole techniczne: serwis sprzętu i systemów PPOŻ projektowanie systemów ppoż; instalacja czynnych systemów sygnalizacji pożarowej; przeglądy i wymiana sprzętu p.poż, hydrantów, gaśnic itp.
Konwojowanie i przewóz gotówki oraz ochrona transportu wartości pieniężnych
Kultura / Sport / Rekreacja: organizacja wycieczek / usługi przewodnickie
Monitoring obiektów / systemy sygnalizacji alarmowych kontrola systemu sygnalizacji alarmowych / działanie grupy interwencyjnej; projektowanie, instalowanie systemu sygnalizacji alarmowej i sygnalizacji ppoż, systemów koordynacji i łączności /serwis i konserwację urządzeń i systemów bezpieczeństwa / obrony cywilnej
Obrona cywilna / Zapobieganie niebezpieczeństwom usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom (pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego / akcje i działania ratownicze / ćwiczenia, itp.)
To become a Supplier please log in or enter e-mail address.