List of proceedings: PERN S.A.

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
238723 Przebudowa kanalizacji ścieków bytowych w Bazie Pa... PERN S.A. 2019-08-14 11:00:00 Inquiry go to
223887 Remont Budynku Strażnicy ZSP Baza Gdańsk PERN S.A. 2019-08-12 12:00:00 Inquiry go to
211577 Zadanie nr 1: Remont budynku rozdzielni 6kV w ST -... PERN S.A. 2019-08-12 12:00:00 Inquiry go to
237281 Modernizacja samoobsługowego frontu autocysternowe... PERN S.A. 2019-08-12 12:00:00 - go to
240353 Modernizacja oczyszczalni ścieków Bazy Paliw nr 2... PERN S.A. 2019-08-12 12:00:00 Inquiry go to
236746 Remont komór: Skwierzyna oraz Czerwonak PERN S.A. 2019-08-12 10:00:00 Inquiry go to
238642 Wykonanie remediacji historycznego zanieczyszczeni... PERN S.A. 2019-08-08 10:00:00 Inquiry go to
238081 Zad. 1 Remont budynku hydroforni w Bazie Paliw nr ... PERN S.A. 2019-08-05 14:00:00 - go to
237197 Rozbudowa instalacji estrów Bazy Paliw nr 4 w Rejo... PERN S.A. 2019-08-05 12:00:00 - go to
240411 Budowa systemu odwodnienia obudów zbiorników magaz... PERN S.A. 2019-08-05 12:00:00 - go to
236553 Zakup i montaż klimatyzatora przemysłowego w rozdz... PERN S.A. 2019-08-02 11:00:00 Inquiry go to
235696 "Zakup zasuw DN 500 i DN 600 w ramach zadań inwest... PERN S.A. 2019-08-02 11:00:00 Inquiry go to
240093 Wykonanie obudów dźwiękochłonnych dla agregatu pom... PERN S.A. 2019-08-02 11:00:00 Inquiry go to
239993 Zakup, dostawa oraz uruchomienie aparatury laborat... PERN S.A. 2019-08-01 12:00:00 - go to
241466 Remont Opasek Przyzbiornikowych Zbiorników nr 5,9,... PERN S.A. 2019-07-31 13:00:00 Inquiry go to
239624 „Zakup dwóch licencji dotyczących specjalistyczneg... PERN S.A. 2019-07-31 12:00:00 Inquiry go to
237724 Remont wejść do obudów zbiorników magazynowych w B... PERN S.A. 2019-07-31 10:00:00 Inquiry go to
237564 Budowa pomostów obsługowych na froncie kolejowym B... PERN S.A. 2019-07-31 10:00:00 Inquiry go to
234820 wykonanie prac projektowych, wraz z pozyskaniem wy... PERN S.A. 2019-07-31 10:00:00 Inquiry go to
227893 Naprawa pokrycia dachowego budynku administracyjne... PERN S.A. 2019-07-31 10:00:00 Inquiry go to
239012 1)Remont budynku rozdzielni elektrycznej w SZ-2 Ta... PERN S.A. 2019-07-30 11:00:00 Inquiry go to
240495 Remont instalacji oświetlenia nalewni bramowej na ... PERN S.A. 2019-07-29 12:00:00 - go to
227680 Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Baz... PERN S.A. 2019-07-29 11:00:00 Inquiry go to
236145 Wykonanie remediacji środowiska gruntowego zaniecz... PERN S.A. 2019-07-29 10:00:00 Inquiry go to
238363 "Wymiana 29 sztuk zabezpieczeń pól rozdzielni 6 kV... PERN S.A. 2019-07-29 10:00:00 Inquiry go to
239112 „Naprawa dachu w budynku warsztatu na terenie Bazy... PERN S.A. 2019-07-29 10:00:00 Inquiry go to
232044 Modernizacja komory, fundamentu pompy Pp1-III oraz... PERN S.A. 2019-07-29 10:00:00 Inquiry go to
233836 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Bazie Pali... PERN S.A. 2019-07-26 12:00:00 - go to
240209 Zapraszamy do udziału w postępowaniu - prowadzonym... PERN S.A. 2019-07-26 12:00:00 Inquiry go to
218951 Modernizacja oczyszczalni przemysłowo – bytowej w ... PERN S.A. 2019-07-26 12:00:00 Inquiry go to


PROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
237894 CENTRALNY SYSTEM ARCHIWIZACJI WYDAŃ NA TRANSPORT S... PERN S.A. 2019-07-17 13:00:00 - go to
236007 Zadaszenie komór na stacjach zasuw, prace projekto... PERN S.A. 2019-07-17 12:00:00 Inquiry go to
236693 Prace malarskie w ERZK - Stacja SZ-1 Kleczew, Rozt... PERN S.A. 2019-07-17 12:00:00 Inquiry go to
238019 Zakup 160 sztuk telefonów komórkowych Samsung Gala... PERN S.A. 2019-07-16 12:00:00 Inquiry go to
235243 Remont instalacji odgromowej na terenie Stacji SZ-... PERN S.A. 2019-07-16 10:00:00 Inquiry go to
236698 Uszczelnienie przepustu II nitki SZ610 Tarnów PERN S.A. 2019-07-15 12:00:00 Inquiry go to
236593 Zakup 15 zestawów – tablet z czytnikiem RFID do pr... PERN S.A. 2019-07-15 12:00:00 Inquiry go to
227827 Rozbudowa instalacji estrów Bazy Paliw nr 2 w Nowe... PERN S.A. 2019-07-15 12:00:00 - go to
236705 Remont linii anodowej SOK 17 w SZ 14 Rokitki PERN S.A. 2019-07-15 12:00:00 Inquiry go to
236699 Likwidacja wypłycenia w rowie melioracyjnym na 54,... PERN S.A. 2019-07-15 12:00:00 Inquiry go to
236711 Remont powłoki olejoodpornej komory I nitki SZ611 ... PERN S.A. 2019-07-15 12:00:00 Inquiry go to
238026 Zakup części do mieszadeł Plenty Mixers typ 32P-SS... PERN S.A. 2019-07-15 10:00:00 Inquiry go to
236674 Rewizja przejścia rurociągów przez rzekę Odra k/ B... PERN S.A. 2019-07-12 12:33:00 Inquiry go to
235679 Remont izolacji dachu, antykorozja kominków wentyl... PERN S.A. 2019-07-12 11:00:00 - go to
230975 Remont zbiornika nr 8 antykorozja zewnętrzna w Ba... PERN S.A. 2019-07-12 10:00:00 Inquiry go to
209870 Budowa pośredniej stacji pompSC-1A pomiędzy SC-1 G... PERN S.A. 2019-07-12 10:00:00 - go to
235575 Remont ogrodzenia w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu na ... PERN S.A. 2019-07-12 10:00:00 - go to
236113 Wymianę 120 metrowego odcinka kanalizacji przemysł... PERN S.A. 2019-07-11 10:00:00 Inquiry go to
232794 Modernizacja napędów zasuw nr 08, 09, 10 w rozdzie... PERN S.A. 2019-07-11 10:00:00 Inquiry go to
232579 Kontenerowy magazyn próbek ropy i paliw arbitrażow... PERN S.A. 2019-07-11 10:00:00 Inquiry go to
235511 Remont opasek betonowych zbiorników magazynowych o... PERN S.A. 2019-07-10 13:00:00 - go to
221153 Modernizacja pomieszczeń operatorni II nitki w Baz... PERN S.A. 2019-07-10 12:00:00 Inquiry go to
230098 Leasing operacyjny z pełną obsługą serwisową 154 (... PERN S.A. 2019-07-10 11:00:00 - go to
235159 Remont wewnętrznych dróg asfaltowych w Bazie Paliw... PERN S.A. 2019-07-10 10:00:00 Inquiry go to
233784 Budowa włączenia kanalizacji sanitarnej Bazy Paliw... PERN S.A. 2019-07-09 12:00:00 - go to
239118 Zakup 3 monitorów IIYAMA PERN S.A. 2019-07-09 12:00:00 Inquiry go to
234552 Urządzenie do certyfikacji okablowania WireXpert50... PERN S.A. 2019-07-09 12:00:00 Inquiry go to
238333 Zawór kulowy DN 20 PN 6,3 MPa PERN S.A. 2019-07-09 11:00:00 Inquiry go to
220760 Modernizacja oczyszczalni przemysłowej w Bazie Ada... PERN S.A. 2019-07-09 10:00:00 Inquiry go to
235193 Dostosowanie wybranych procesów IT zamodelowanych ... PERN S.A. 2019-07-09 10:00:00 Inquiry go to