Lista postępowań firmy: PERN S.A.

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
149098 Remont budynku garażu przetaczarek w Bazie Paliw n... PERN S.A. 2018-08-17 12:30:00 Zapytanie przejdź
149190 Remont nawierzchni torowej w Bazie Paliw nr 1 w Ko... PERN S.A. 2018-08-17 12:00:00 Zapytanie przejdź
147201 Remont nawierzchni torowej w Bazie Paliw nr 10 w K... PERN S.A. 2018-08-16 13:00:00 Zapytanie przejdź
145823 Remont zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji o... PERN S.A. 2018-08-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
146706 Remont dróg Bazy Paliw nr 10 w Kawicach. Zadanie 1... PERN S.A. 2018-08-14 12:00:00 Zapytanie przejdź
146323 Remont instalacji sieci wodociągowej na części A w... PERN S.A. 2018-08-10 14:00:00 Zapytanie przejdź
143342 Remont ogrodzenia w części „B” w Bazie Paliw nr 21... PERN S.A. 2018-08-10 12:00:00 Zapytanie przejdź
145331 Wykonanie koncepcji w ramach zadania pn.: System r... PERN S.A. 2018-08-10 10:00:00 Zapytanie przejdź
146962 Remont nawierzchni torowej w Bazie Paliw nr 5 w Em... PERN S.A. 2018-08-09 13:00:00 Zapytanie przejdź
147023 Zadanie nr 1: Remont budynku nr 15 (laboratorium) ... PERN S.A. 2018-08-09 12:00:00 Zapytanie przejdź
145788 Remont rurociągów tłocznych DN 100 na odcinku od p... PERN S.A. 2018-08-09 12:00:00 Zapytanie przejdź
149634 Wkładka optyczna SFP SM Cisco 10km DOM PERN S.A. 2018-08-09 10:30:00 Aukcja przejdź
145770 Remont konstrukcji słupów wsporczych oraz powłok a... PERN S.A. 2018-08-08 12:00:00 Zapytanie przejdź
146405 Zadanie nr 1. Remont sieci CO w budynku administra... PERN S.A. 2018-08-08 12:00:00 Zapytanie przejdź
147020 I Remont pompy 5H2 - pompownia instalacji zraszacz... PERN S.A. 2018-08-07 15:00:00 Zapytanie przejdź
149146 Sterownik LCD 108.400.3.5 400V 1.0-5.0A; Nr katalo... PERN S.A. 2018-08-07 15:00:00 Zapytanie przejdź
145099 Rozbudowa instalacji dozowania dodatków na wyspach... PERN S.A. 2018-08-06 11:00:00 Zapytanie przejdź
146376 Zadanie nr 1 Remont pomieszczeń w budynku adminis... PERN S.A. 2018-08-06 11:00:00 Zapytanie przejdź
148917 Wkładka optyczna SFP SM Cisco 10km DOM PERN S.A. 2018-08-03 15:00:00 Zapytanie przejdź
147364 Czujniki poziomu do agregatu smarowniczego Flender PERN S.A. 2018-08-03 15:00:00 Zapytanie przejdź
145074 Przebudowa stanowiska nalewczego nr 6 i 7 w Bazie ... PERN S.A. 2018-08-03 14:00:00 Zapytanie przejdź
148287 Zakup wkładek optycznych oraz patchcordów. PERN S.A. 2018-08-02 12:00:00 Zapytanie przejdź
145946 Budowa parkingu i podjazdu dla cystern drogowych r... PERN S.A. 2018-07-31 14:00:00 Zapytanie przejdź
147022 Budowa systemu odprowadzenia wody z dachów pływają... PERN S.A. 2018-07-31 14:00:00 Zapytanie przejdź
148187 Część I – Remont obwałowań grup zbiorników nr I, I... PERN S.A. 2018-07-31 12:00:00 Aukcja przejdź
141719 Remont kolektorów pianowych w SR-ach na grupach zb... PERN S.A. 2018-07-31 10:00:00 Zapytanie przejdź
147620 Dostawa zapór sorpcyjnych średnicy 20cm długość 30... PERN S.A. 2018-07-27 11:00:00 Zapytanie przejdź
143873 Zadanie nr 1. Remont pomieszczeń budynku administr... PERN S.A. 2018-07-27 11:00:00 Zapytanie przejdź
145251 Przebudowa infrastruktury kolejowej bocznicy w Baz... PERN S.A. 2018-07-26 14:00:00 Zapytanie przejdź
140024 Zwiększenie możliwości załadunkowych na nalewni cy... PERN S.A. 2018-07-25 12:00:00 Zapytanie przejdź