Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
175089 Bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali komun... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-14 12:00:00 Zapytanie przejdź
179408 Usługi telekomunikacyjne stacjonarne Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-13 10:00:00 Zapytanie przejdź
180412 Zapytanie poniżej progu - dostawy sprzętu komputer... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-12 12:00:00 Zapytanie przejdź
171891 Eksploatacja i dozór kotłowni gazowych w budynkach... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-11 12:00:00 Zapytanie przejdź
174705 „Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta Kostrzyn... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-01 12:00:00 Zapytanie przejdź
175871 Dostawa wyposażenia Żłobka Miejskiego w Kostrzynie... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-30 13:00:00 Zapytanie przejdź
173171 „Utrzymanie targowiska przy ul.Mickiewicza w Kostr... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-30 13:00:00 Zapytanie przejdź
174824 „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-26 10:00:00 Zapytanie przejdź
173433 ,,Przegląd i remont, zawieszenie, monitoring oraz ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-23 13:00:00 Zapytanie przejdź
172664 DZIERŻAWA ELEMENTOW DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-19 12:00:00 Zapytanie przejdź
169940 DZIERŻAWA DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-13 08:00:00 Zapytanie przejdź
166700 Remont chodnika na ul. Sienkiewicza przy Szkole Po... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-10-29 13:00:00 Zapytanie przejdź
166901 Remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w K... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-10-29 13:00:00 Zapytanie przejdź
159624 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-10-09 13:00:00 Zapytanie przejdź
157187 Kalendarze - 2019 Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-09-26 08:02:00 Zapytanie przejdź
156904 Budowa linii oświetlenia ulicznego - doświetlenie ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-09-21 13:00:00 Zapytanie przejdź
150338 Pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zi... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-09-05 13:00:00 Zapytanie przejdź
151351 Diagnoza społeczna wsród dzieci i młodzieży Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-08-31 15:00:00 Zapytanie przejdź
152329 Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Kutrzeby, ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-08-31 13:00:00 Zapytanie przejdź
147895 Pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zi... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-08-09 13:00:00 Zapytanie przejdź
147782 Projkety zmiany organizacji ruchu Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-08-03 13:00:00 Zapytanie przejdź
146796 Aktualizacja inwentaryzacji terenów zieleni miejsk... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-07-30 14:00:00 Zapytanie przejdź
146346 dzierżawa filtrujących dystrybutorów wody pitnej Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-07-24 10:00:00 Zapytanie przejdź
144990 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności ko... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-07-19 13:00:00 Zapytanie przejdź
144752 Projekty zmiany organizacji ruchu Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-07-16 13:00:00 Zapytanie przejdź
142481 Usługa asysty przy inkasie i ochrony obiektów Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-07-10 14:00:00 Zapytanie przejdź
143431 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji z... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-07-09 13:00:00 Zapytanie przejdź
139619 zakup Tuszy i tonerów do drukarek komputerowych dl... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-06-26 10:00:00 Zapytanie przejdź
137251 Wypożyczenie 300 szt. barier drogowych U-25c z two... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-06-11 13:00:00 Zapytanie przejdź
137025 Remont nawierzchni jezdni z kostki betonowej poleg... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-06-08 13:00:00 Zapytanie przejdź