Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
198692 BIEŻACE REMONTY Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2019-02-22 13:00:00 Zapytanie przejdź
197309 5-LETNI PRZEGLĄD BUDOWLANY PLACÓW ZABAW I BOISK SP... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2019-02-21 13:00:00 Zapytanie przejdź
197869 „sukcesywne usuwanie i wykonanie cięć pielęgnacyjn... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2019-02-19 15:00:00 Zapytanie przejdź
194166 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wy... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2019-02-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
192684 Wykonanie inwentaryzacji i operatów szacowania war... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2019-02-14 12:00:00 Zapytanie przejdź
193418 wkłady metalowe do koszy betonowych Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2019-02-08 13:00:00 Zapytanie przejdź
190023 Stałe zmiany organizacji ruchu na drogach w Kostrz... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2019-01-29 13:00:00 Zapytanie przejdź
185383 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2019-01-15 13:00:00 Zapytanie przejdź
183850 Utrzymaniu, konserwacji i bieżących remontach pion... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-28 12:00:00 Zapytanie przejdź
183133 USŁUGA WETERYNARYJNA NA 2019 r. Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-27 13:00:00 Zapytanie przejdź
182228 Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji św... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-20 13:00:00 Zapytanie przejdź
177733 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach komuna... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-19 12:00:00 Zapytanie przejdź
182111 Usługi telekomunikacyjne stacjonarne Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-18 10:00:00 Zapytanie przejdź
175089 Bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali komun... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-14 12:00:00 Zapytanie przejdź
179408 Usługi telekomunikacyjne stacjonarne Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-13 10:00:00 Zapytanie przejdź
180412 Zapytanie poniżej progu - dostawy sprzętu komputer... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-12 12:00:00 Zapytanie przejdź
171891 Eksploatacja i dozór kotłowni gazowych w budynkach... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-11 12:00:00 Zapytanie przejdź
174705 „Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta Kostrzyn... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-12-01 12:00:00 Zapytanie przejdź
175871 Dostawa wyposażenia Żłobka Miejskiego w Kostrzynie... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-30 13:00:00 Zapytanie przejdź
173171 „Utrzymanie targowiska przy ul.Mickiewicza w Kostr... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-30 13:00:00 Zapytanie przejdź
174824 „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-26 10:00:00 Zapytanie przejdź
173433 ,,Przegląd i remont, zawieszenie, monitoring oraz ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-23 13:00:00 Zapytanie przejdź
172664 DZIERŻAWA ELEMENTOW DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-19 12:00:00 Zapytanie przejdź
169940 DZIERŻAWA DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-11-13 08:00:00 Zapytanie przejdź
166700 Remont chodnika na ul. Sienkiewicza przy Szkole Po... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-10-29 13:00:00 Zapytanie przejdź
166901 Remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w K... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-10-29 13:00:00 Zapytanie przejdź
159624 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-10-09 13:00:00 Zapytanie przejdź
157187 Kalendarze - 2019 Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-09-26 08:02:00 Zapytanie przejdź
156904 Budowa linii oświetlenia ulicznego - doświetlenie ... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-09-21 13:00:00 Zapytanie przejdź
150338 Pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zi... Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 2018-09-05 13:00:00 Zapytanie przejdź