List of proceedings: Urząd Gminy Komorniki

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
400317 Remont mieszkania w budynku komunalnym w Plewiskac... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-12-02 13:00:00 Inquiry go to
398219 Zakup wraz z montażem i szkoleniem z obsługi 2 szt... Szkoła Podstawowa w Wirach 2020-11-27 09:00:00 Inquiry go to
396431 Przycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Komorni... Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2020-11-23 13:00:00 Inquiry go to
393170 Budowa kablowej linii energetycznej 0,4 kV oraz ... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-11-19 10:00:00 - go to
394149 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego ty... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-11-17 10:00:00 - go to
390847 Zakup sprzętu ogrodniczego Centrum Integracji Społecznej 2020-11-06 10:20:00 Inquiry go to
390133 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego ty... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-11-06 10:00:00 Inquiry go to
388008 Rozbiórka budynków gospodarczych w Plewiskach i Ko... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-10-29 13:00:00 Inquiry go to
387396 Zakup sprzętu ogrodniczego Centrum Integracji Społecznej 2020-10-28 09:30:00 Inquiry go to
387345 Zakup wraz z montażem i szkoleniem z obsługi, 4 ko... Szkoła Podstawowa w Wirach 2020-10-23 09:00:00 Inquiry go to
383590 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego ty... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-10-20 08:30:00 Inquiry go to
385036 Zakup wraz z montażem i szkoleniem z obsługi, 4 ko... Szkoła Podstawowa w Wirach 2020-10-19 09:00:00 Inquiry go to
383852 „Wykonanie i montaż 1 szt. drzwi p.poż. EI30 w mie... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-10-16 15:00:00 Inquiry go to
381878 Przycinka drzew na terenie Gminy Komorniki - IK.70... Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2020-10-08 08:01:00 Inquiry go to
379863 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-10-02 10:00:00 - go to
378851 Przycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Komorni... Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2020-09-28 09:00:00 Inquiry go to
377759 Realizacja nasadzeń drzew na terenie Gminy Komorni... Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2020-09-23 10:00:00 Inquiry go to
377652 „Roboty malarskie w mieszkaniu komunalnym w Plewis... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-09-21 15:00:00 Inquiry go to
375235 „Budowa ul. Ognikowej w Komornikach oraz odcinka u... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-09-21 10:00:00 - go to
375234 Remont chodnika, zjazdów w ciągu drogi powiatowej ... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-09-18 10:00:00 - go to
375406 Zagospodarowanie terenu poprzez lokalizacje elemen... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-09-15 13:00:00 Inquiry go to
371368 „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowe... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-09-14 12:00:00 - go to
375100 IK.7226.4.21.2020 - Budowa oświetlenia ulicznego w... Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2020-09-11 15:00:00 Inquiry go to
375049 „Roboty malarskie w mieszkaniu komunalnym w Plewis... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-09-11 15:00:00 Inquiry go to
375227 Budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budy... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-09-11 10:00:00 - go to
375217 Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe z wymianą ... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-09-09 10:00:00 - go to
373991 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych tabletów Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-09-07 10:59:00 Inquiry go to
373346 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych tabletów i ... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-08-31 12:00:00 Inquiry go to
372824 Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb realizacj... Inspektor ds. zamówień publicznych 2020-08-31 10:00:00 Inquiry go to
371439 „Remont mieszkania w budynku komunalnym w Komornik... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-08-27 15:00:00 Inquiry go to