List of proceedings: Urząd Miasta i Gminy Debrzno

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
No data


PROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
265258 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/202... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-10-18 10:00:00 Inquiry go to
262781 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/202... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-10-14 09:00:00 Inquiry go to
257632 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/202... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-09-27 11:00:00 Inquiry go to
252761 Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podleg... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-09-10 09:00:00 Inquiry go to
251029 Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz towarzyszących... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-09-09 10:00:00 Inquiry go to
246543 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gmi... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-08-19 09:00:00 Inquiry go to
241084 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowe... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-07-26 09:00:00 Inquiry go to
219982 Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budy... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-05-06 09:00:00 Inquiry go to
212788 Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 193/26 i 1... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-04-05 10:00:00 Inquiry go to
205809 Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą r... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-03-18 09:00:00 Inquiry go to
202306 Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą r... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-03-07 09:00:00 Inquiry go to
198557 Pozyskanie drewna z terenu lasu miejskiego położon... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-02-21 09:00:00 Inquiry go to
195291 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-02-13 09:00:00 Inquiry go to
186891 Wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozw... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-01-18 10:00:00 Inquiry go to
185504 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego prz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-01-13 23:59:00 Inquiry go to
183821 Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i ur... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-12-28 23:59:00 Inquiry go to
158445 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/201... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-10-01 14:00:00 Inquiry go to
158256 Zakup i dostawa 3 sztuk monitorów interaktywnych d... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-10-01 14:00:00 Inquiry go to
155313 Zakup i dostawa 3 sztuk monitorów interaktywnych d... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-19 14:00:00 Inquiry go to
155030 Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podleg... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-18 14:00:00 Inquiry go to
154636 Zakup i dostawa 3 sztuk tablic multimedialnych do ... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-17 16:00:00 Inquiry go to
155245 Zakup i dostawa 6 sztuk wiat przystankowych na ter... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-17 15:00:00 Inquiry go to
152750 Usługa kruszenia gruzu budowlanego Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-05 14:00:00 Inquiry go to
151622 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/201... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-03 16:00:00 Inquiry go to
151615 Usługa kruszenia gruzu budowlanego Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-08-31 14:00:00 Inquiry go to
151149 Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podleg... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-08-31 14:00:00 Inquiry go to
148212 Wykonanie usługi realizacji kampanii informacyjno-... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-08-06 15:00:00 Inquiry go to
144330 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Mia... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-11 10:00:00 Inquiry go to
143667 Zakup i dostawa sprzętu dla Ochotniczej Straży Poż... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-09 10:00:00 Inquiry go to
142096 Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budy... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-02 10:00:00 Inquiry go to