Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Debrzno

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
Brak danych


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
144330 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Mia... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-11 10:00:00 Zapytanie przejdź
143667 Zakup i dostawa sprzętu dla Ochotniczej Straży Poż... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-09 10:00:00 Zapytanie przejdź
142096 Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budy... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-02 10:00:00 Zapytanie przejdź
142029 Przebudowa ciągu pieszego polegającego na demontaż... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-02 10:00:00 Zapytanie przejdź
138094 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-06-13 10:00:00 Zapytanie przejdź
135965 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-06-05 10:00:00 Zapytanie przejdź
135231 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-05-29 10:00:00 Zapytanie przejdź
127098 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-04-12 10:00:00 Zapytanie przejdź
126319 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-04-10 10:00:00 Zapytanie przejdź
125568 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-04-06 10:00:00 Zapytanie przejdź
121845 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-03-19 09:00:00 Zapytanie przejdź
121679 Usługa umyślnego płoszenia i niepokojenia w miejsc... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-03-13 09:00:00 Zapytanie przejdź
114198 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowe... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-01-23 14:30:00 Zapytanie przejdź
113331 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego prz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-01-19 23:59:00 Zapytanie przejdź
112172 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego prz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-01-10 23:59:00 Zapytanie przejdź
111967 Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i ur... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-01-02 23:59:00 Zapytanie przejdź
110558 Wyłapywanie, przetransportowanie i zapewnienie opi... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-12-20 15:00:00 Zapytanie przejdź
108456 Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potr... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-12-08 14:00:00 Zapytanie przejdź
106226 „CZĘŚĆ I - Wycena nieruchomości na terenie miasta ... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-11-28 10:00:00 Zapytanie przejdź
105704 Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potr... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-11-24 14:00:00 Zapytanie przejdź
103441 „CZĘŚĆ I - Wycena nieruchomości na terenie miasta ... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-11-14 10:00:00 Zapytanie przejdź
103000 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/201... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-11-10 13:00:00 Zapytanie przejdź
101116 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/201... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-11-03 13:00:00 Zapytanie przejdź
100115 Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podleg... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-26 13:00:00 Zapytanie przejdź
100123 Remont budynku remizy OSP w Starym Gronowie. Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-26 12:00:00 Zapytanie przejdź
97727 „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomi... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-19 14:00:00 Zapytanie przejdź
97933 Zakup i dostawa opału dla potzreb jednostek podleg... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-13 13:00:00 Zapytanie przejdź
95579 „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomi... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-04 14:09:00 Zapytanie przejdź
95294 „Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek w ... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-02 09:00:00 Zapytanie przejdź
90343 Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie - działka nr... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-08-10 14:00:00 Zapytanie przejdź