Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Debrzno

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
Brak danych


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
186891 Wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozw... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-01-18 10:00:00 Zapytanie przejdź
185504 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego prz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2019-01-13 23:59:00 Zapytanie przejdź
183821 Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i ur... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-12-28 23:59:00 Zapytanie przejdź
158445 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/201... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-10-01 14:00:00 Zapytanie przejdź
158256 Zakup i dostawa 3 sztuk monitorów interaktywnych d... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-10-01 14:00:00 Zapytanie przejdź
155313 Zakup i dostawa 3 sztuk monitorów interaktywnych d... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-19 14:00:00 Zapytanie przejdź
155030 Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podleg... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-18 14:00:00 Zapytanie przejdź
154636 Zakup i dostawa 3 sztuk tablic multimedialnych do ... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-17 16:00:00 Zapytanie przejdź
155245 Zakup i dostawa 6 sztuk wiat przystankowych na ter... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-17 15:00:00 Zapytanie przejdź
152750 Usługa kruszenia gruzu budowlanego Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-05 14:00:00 Zapytanie przejdź
151622 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/201... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-09-03 16:00:00 Zapytanie przejdź
151149 Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podleg... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-08-31 14:00:00 Zapytanie przejdź
151615 Usługa kruszenia gruzu budowlanego Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-08-31 14:00:00 Zapytanie przejdź
148212 Wykonanie usługi realizacji kampanii informacyjno-... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-08-06 15:00:00 Zapytanie przejdź
144330 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Mia... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-11 10:00:00 Zapytanie przejdź
143667 Zakup i dostawa sprzętu dla Ochotniczej Straży Poż... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-09 10:00:00 Zapytanie przejdź
142029 Przebudowa ciągu pieszego polegającego na demontaż... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-02 10:00:00 Zapytanie przejdź
142096 Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budy... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-07-02 10:00:00 Zapytanie przejdź
138094 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-06-13 10:00:00 Zapytanie przejdź
135965 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-06-05 10:00:00 Zapytanie przejdź
135231 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-05-29 10:00:00 Zapytanie przejdź
127098 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-04-12 10:00:00 Zapytanie przejdź
126319 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-04-10 10:00:00 Zapytanie przejdź
125568 Świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów ed... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-04-06 10:00:00 Zapytanie przejdź
121845 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-03-19 09:00:00 Zapytanie przejdź
121679 Usługa umyślnego płoszenia i niepokojenia w miejsc... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-03-13 09:00:00 Zapytanie przejdź
114198 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowe... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-01-23 14:30:00 Zapytanie przejdź
113331 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego prz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-01-19 23:59:00 Zapytanie przejdź
112172 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego prz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-01-10 23:59:00 Zapytanie przejdź
111967 Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i ur... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2018-01-02 23:59:00 Zapytanie przejdź