Proceedings

Logo Firmy
TZDH/18/2022 Dostawy topnika metalurgicznego do żużla (ID 665406)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 29-09-2022 09:50:00
Logo Firmy
TEMiA/03/2022 Usługa przeglądów, napraw i modernizacji dźwignic. (ID 666341)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 28-09-2022 09:50:00
Logo Firmy
ZP/G/34/22 Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego mebli laboratoryjnych dla Centrum Chemii Analitycznej pok. 229B oraz 230 B. (ID 658563)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 20-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP/G/32/22 „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz innych podzespołów komputerowych” (ID 654661)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 05-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
TZDH/15/2022 Dostawy odpadów ołowionośnych z produkcji akumulatorów. (ID 644268)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 31-08-2022 09:50:00
Logo Firmy
ZP/G/24/22 „Modernizacja elewacji hali technologicznej nr V i VI” (ID 640720)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 03-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
LBHP/03/2022 Dostawy odzieży roboczej i ochronnej (ID 637935)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 27-07-2022 09:50:00
Logo Firmy
ZP/G/31/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu: Drut AgO średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 15kg (±10%) (ID 637957)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 20-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP/P/15/22 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do prowadzenia syntez z użyciem mikrofal. (ID 611113)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 19-05-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP/P/11/22 Dostawa, montaż i uruchomienie komory temperaturowej (ID 600905)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 09-05-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP/G/14/22 Dostawę taśmy Fe-Si-B-Cu-Nb (np. FINEMET lub równoważna), Delivery of Fe-Si-B-Cu-Nb strip (eg FINEMET or equivalent) (ID 592614)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 20-04-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP/G/12/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu: Drut AgSnO10 średnica 1,80mm ± 0,04; (stan twardy) ilość 55 kg (±10%) (ID 588449)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 31-03-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP/G/3/2022 Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie pilotowego agregatu hutniczego TBRC w siedzibie Zamawiającego (ID 576721)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 24-03-2022 09:00:00
Logo Firmy
TZPM/02/2022 Dostawa dwóch sztuk zbiorników buforowych o pojemności 10 m3 każdy, z dynamicznymi mieszadłami wolnoobrotowymi. (ID 575986)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 04-03-2022 09:50:00
Logo Firmy
ZP/P/6/22 Dostawa , montaż i uruchomienie skaningowego mikroskopu elektrochemicznego (ID 572800)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 22-02-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP/P/5/22 Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN (ID 569934)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 15-02-2022 11:00:00