Proceedings

Logo Firmy
TZPM/01/2021 Dostawy substancji chemicznych (ID 508601)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Current proceedings: 24-09-2021 09:50:00
Logo Firmy
TZMŚ/03/2021 Dostawy kontenerów elastycznych big-bag. (ID 509211)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Current proceedings: 27-09-2021 09:50:00
Logo Firmy
TZDH10/2021 Dostawy wyrobów ze stali. (ID 503253)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Current proceedings: 08-10-2021 09:50:00
Logo Firmy
LBHP/03/2021 Dostawy środków ochrony dróg oddechowych. (ID 502620)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 09-09-2021 09:50:00
Logo Firmy
TEMiA/03/2021 Usługa przeglądów, napraw i modernizacji dźwignic (ID 502457)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 09-09-2021 09:50:00
Logo Firmy
TZDC/03/2021 Dostawy kwasu solnego. (ID 498987)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 08-09-2021 09:50:00
Logo Firmy
LBHP/02/2021 Dostawy środków ochrony dróg oddechowych. (ID 496341)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 25-08-2021 09:50:00
Logo Firmy
ZP/G/24/21 „Dostawa polegająca na rozszerzeniu automatycznej stapiarki elektrycznej Katanax X-300 o dwa dodatkowe stanowiska” (ID 482216)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 20-07-2021 10:00:00
Logo Firmy
TZDH/08/2021 Dostawy złomu Fe: stalowego. (ID 469698)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 20-07-2021 09:50:00
Logo Firmy
LBHP/01/2021 Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych i biurowych. (ID 469640)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 19-07-2021 09:50:00
Logo Firmy
TZDH/07/2021 Dostawy antracytu. (ID 480767)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 15-07-2021 09:50:00
Logo Firmy
TZDH/05/2021 Dostawy bezwodnego węglanu sodu (ID 466779)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 12-07-2021 09:50:00
Logo Firmy
TZDH/06/2021 Dostawy żelazostopu ferrytowego (ID 472526)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 28-06-2021 09:50:00
Logo Firmy
TEMiA/02/2021 Wykonanie remontów, napraw i modernizacji urządzeń w zakresie branży wymurówkowej i konstrukcyjno-mechanicznej (ID 453305)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 11-06-2021 09:50:00
Logo Firmy
ZP/G/18/21 Dostawa drutu AgNi10 (ID 465126)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 08-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
TZDH/03/2021 Dostawy złomu Fe: kawałkowego i stalowego. (ID 442572)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 07-05-2021 09:50:00
Logo Firmy
TZDC/01/2021 Dostawy chlorku cynku. (ID 445649)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 22-04-2021 09:50:00
Logo Firmy
TZDH/02/2021 Najem pracowników do realizacji prac przy procesach produkcjynych i pomocniczych (ID 434669)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 19-04-2021 09:50:00
Logo Firmy
ZP/G/12/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech rodzajów drutu: 2x AgSnO10, AgCdO10, oraz AgNi10 (ID 443038)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 14-04-2021 12:00:00
Logo Firmy
ZP/G/7/21 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i innych podzespołów komputerowych. (ID 440829)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 09-04-2021 12:00:00
Logo Firmy
TEMiA/01/2021 Usługa przeglądów, napraw i modernizacji dźwignic. (ID 431416)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding closed: 08-04-2021 09:50:00