Proceeding

Logo Firmy
PN 69/20 PN 69/20 - DOSTAWA LEKÓW III (ID 409999)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Proceeding in progress: 25-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
NZZ/82P/20 Dostawa odczynników i systemu do wykonywania cytologii na podłożu płynnym (LBC) (ID 410134)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding in progress: 25-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
PN 67/20 Dostawa rękawic diagnostycznych i ochronnych (ID 410411)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Proceeding in progress: 25-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
35/Zp/2020 Dostawy implantów ortopedycznych (ID 409988)
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Proceeding in progress: 25-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
WT.237014.2020 Dostawa 4 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem) (ID 407753)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Proceeding in progress: 25-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
TED: 2020/S 247-614791 Budowa magistrali przyłączeniowej od EC Zabrze do komory przyłączeniowej KP (ID 408885)
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 25-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
ZP-20-139UN DOSTAWA LEKÓW 46 (ID 409446)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 25-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
SSp/PN/4/D/12 dostawa mobilnych warsztatów sprzętu ochrony dróg oddechowych (ID 409663)
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Proceeding in progress: 25-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
04/2021/ZP Dostawa ubrań specjalnych strażaka w kolorze piaskowym. (ID 409909)
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Proceeding in progress: 25-01-2021 10:30:00
Logo Firmy
ZP-26/2020 Zakup i dostawa pojazdów samochodowych dla KWP w Gorzowie Wlkp. (ID 409333)
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Proceeding in progress: 25-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
Odbiór odpadów komunalnych z KP Wisznice (ID 410642)
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Proceeding in progress: 25-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
WSZSL/FZ-75/20 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WKŁADÓW DO ODSYSANIA ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ID 409961)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Proceeding in progress: 25-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
52/2020 Kompleksowe usługi pralnicze w pralni Wykonawcy wraz z dzierżawą bielizny i odzieży operacyjnej (ID 409598)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Proceeding in progress: 25-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
47/2020 Dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz kontrastów (ID 405045)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Proceeding in progress: 25-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
NZZ/89/P/20 NZZ/89/P/20 - Dostawa obłożeń do zabiegów. (ID 409991)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding in progress: 25-01-2021 11:30:00
Logo Firmy
Dostawa wyrobów betonowych III. (ID 411728)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku

Proceeding in progress: 25-01-2021 12:00:00
Logo Firmy
ZUO/PN/6/2020 Usługa okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w okresie przestoju spalarni odpadów. (ID 411105)
Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Katowicach

Proceeding in progress: 25-01-2021 13:00:00
Logo Firmy
D/172/2020 DOSTAWA SAMOCHODÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -SAMOCHODY OSOBOWE (ID 411767)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 26-01-2021 08:00:00
Logo Firmy
D/165/2020 Dostawa radiosondy wraz z balonami do sondażowania atmosfery przez RSSA BAR (ID 409601)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 26-01-2021 08:00:00
Logo Firmy
2020/S 251-628399 39_ZP_2020_Sukcesywne dostawy leków oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów) (ID 410264)
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Proceeding in progress: 26-01-2021 08:00:00
Logo Firmy
103/2020 Dostawa produktów naftowych. (ID 409707)
1 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 26-01-2021 08:30:00
Logo Firmy
DZP.2344.54.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku (ID 410704)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

Proceeding in progress: 26-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
55/PN/2020 "Remont budynku nr 2 na terenie Składu Osowiec (K-466) (ID 411035)
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

Proceeding in progress: 26-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
MAT/294/U/2020 DOSTAWA WARZYW KONSERWOWYCH (ID 409064)
4 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 26-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
RCKiK.DOP.SZ-3321/67/20 Dostawa pojemników poczwórnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi z filtrem in line do KKCz na potrzeby RCKiK w Lublinie (ID 408226)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Proceeding in progress: 26-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
ZP/220/89/20 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – program zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia (ID 410241)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ( SPSK 2 PUM )

Proceeding in progress: 26-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
ZP/220/90/20 ZP/220/90/20 Dostawa masek filtrujących FFP, kombinezonów ochronnych, rękawic oraz obłożeń do angiografii (ID 410052)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ( SPSK 2 PUM )

Proceeding in progress: 26-01-2021 09:30:00
Logo Firmy
TZDH/10/2020 Dostawy złomu ołowiu. (ID 409130)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding in progress: 26-01-2021 09:50:00
Logo Firmy
Sprawa nr WOFiTM/4/2021/PN - "Dostawa Zestawu Komponentów i Opakowania do IPMed" (ID 410204)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Proceeding in progress: 26-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
SZPiFP-138-20 Dostawa części eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Bydgoszczy (ID 410291)
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Proceeding in progress: 26-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
BZP.271.114.2020 Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany (ID 411476)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Proceeding in progress: 26-01-2021 10:50:00
Logo Firmy
WZP-6856/20/411/Z Dostawy druków resortowych (ID 410304)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 26-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
SZP/27/2020 Dostawa tomografu komputerowego i aparatu rtg cyfrowego do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie (ID 408630)
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Proceeding in progress: 26-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
M-61/2020 DOSTAWY MASEK CHIRURGICZNYCH, PÓŁMASEK FILTRUJĄCYCH I ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU. (ID 411282)
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Proceeding in progress: 26-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
ZO.2521-17/20 Budowa infrastruktury ładowania na zajezdni MZK (ID 411503)
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu

Proceeding in progress: 26-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
WNP/1095/2020 ŚWIADCZENIE USŁUG REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA PODCHORĄŻYCH AWL (ID 411002)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding in progress: 26-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
NZZ/83/P/20 NZZ/83/P/20 - Serwis pogwarancyjny urządzeń rentgenowskich (ID 409966)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding in progress: 26-01-2021 11:30:00
Logo Firmy
43/PN/20 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów i akcesoriów laboratoryjnych (ID 408064)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Proceeding in progress: 26-01-2021 12:30:00
Logo Firmy
ZP-20-157BN DOSTAWA MOBILNEGO APARATU USG (ID 411464)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 27-01-2021 08:00:00
Logo Firmy
PN/D/FA/25/20 Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2022 roku (ID 409950)
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Proceeding in progress: 27-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
D/170/2020 DOSTAWA PRODUKTÓW GŁĘBOKO MROŻONYCH (ID 410290)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 27-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
Szp/FZ – 71/2020 USŁUGA SERWISU TECHNICZNEGO APARATURY MEDYCZNEJ (ID 408677)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Proceeding in progress: 27-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
38/ZP/2020 Dostawa drobnego sprzętu do zabiegów laparoskopowych w ciągu 24 miesięcy i dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów anestezjologicznych i drobnego sprzętu szpitalnego w ciągu 18 miesięcy (ID 410530)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Proceeding in progress: 27-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
Zp/77/PN-74/20 Dostawy materiałów okulistycznych (ID 410258)
Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego

Proceeding in progress: 27-01-2021 09:00:00
Logo Firmy
Kołki aluminiowe z kołnierzem (ID 410159)
Grupa Yawal - Final

Proceeding end: 22-01-2021 16:00:00
Logo Firmy
IMK.271.22.2020 Zagospodarowanie terenów przy ulicy Piaskowej w Wągrowcu (ID 411141)
Gmina Miejska Wągrowiec

Proceeding end: 22-01-2021 12:30:00
Logo Firmy
03/ZP/2020 Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Mońkach (ID 411295)
TAMAL Sp. z o.o.

Proceeding end: 22-01-2021 12:00:00
Logo Firmy
dostawa mebli biurowych wraz z montażem według przygotowanego projektu. (ID 411318)
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Proceeding end: 22-01-2021 12:00:00
Logo Firmy
„Dostawa koparko - ładowarki.” (ID 411732)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku

Proceeding end: 22-01-2021 12:00:00
Logo Firmy
WSzSL/FZ-72/20 WSzSL/FZ-72/20 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH - III (ID 408610)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Proceeding end: 22-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
EZP-252-40/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (ID 411325)
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Proceeding end: 22-01-2021 10:45:00
Logo Firmy
NZZ/87/P/20 Dostawa zestawu do minihisteroskopii (ID 409766)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding end: 22-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
PN/32/2020 Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10- odpady palne(paliwo alternatywne) (ID 409619)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katowicach

Proceeding end: 22-01-2021 10:00:00