Attachments for proceeding Opracowanie ekspertyzy technicznej dla zadania inwestycyjnego 11715 pn. „Przebudowa budynku portu lotniczego – budynek 106 w Nowym Glinniku”. ID 310162

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 Umowa wraz załącznikami.zip zip 4377.54 2020-02-04 11:59:18 Alicja Kopaczewska Proceeding
załącznik nr 1 Formularz oferty wraz załącznikami.zip zip 4096.21 2020-02-04 11:59:18 Alicja Kopaczewska Proceeding
SIWZ art.4 pkt 8.pdf pdf 5417.12 2020-02-04 11:59:18 Alicja Kopaczewska Proceeding
Ogłoszenie - zad. 11715.pdf pdf 969.48 2020-02-04 11:59:18 Alicja Kopaczewska Proceeding
Zbiorcze Zestawienie Ofert.pdf pdf 216.91 2020-02-14 11:30:35 Alicja Kopaczewska Public message
Ogłoszenie.pdf pdf 957.52 2020-02-13 11:36:38 Alicja Kopaczewska Public message