Attachments for proceeding Budowa strefy kibica i wypoczynku przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Partyzantów ID 252057

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
K PW_1 tytuowa1osw.pdf pdf 160.46 2019-08-30 14:31:03 Janusz Wnuczak Proceeding
K PW_2 ot.pdf pdf 1275.89 2019-08-30 14:31:03 Janusz Wnuczak Proceeding
K PW_T02.pdf pdf 5963.86 2019-08-30 14:31:03 Janusz Wnuczak Proceeding
Strefa rekreacji K ul Demokratów PR.pdf pdf 126.99 2019-08-30 14:31:03 Janusz Wnuczak Proceeding
STWiORB stre rekre K Demokratów 24_08_2019.pdf pdf 585.8 2019-08-30 14:31:03 Janusz Wnuczak Proceeding