Attachments for proceeding Usunięcie awarii istniejącego systemu monitoringu w obiekcie KMP w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 30/38 ID 247941

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 136.16 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Proceeding
Zał.nr 2 - OPZ.pdf pdf 105.6 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 198.99 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 136.16 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Ordered object
Zał.nr 2 - OPZ.pdf pdf 105.6 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Ordered object
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 198.99 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Ordered object