Attachments for proceeding Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową w Granicy oraz remont drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej od ul. Brzozowej (bez skrzyżowania) do ul. Warszawskiej w Komorowie, Nowej Wsi i Granicy. ID 247919

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
inspektor Pruszkowska.pdf pdf 447.33 2019-08-13 14:14:00 Marzena Tarasiuk Proceeding