Attachments for proceeding Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wronki.(NIiPP.271.2.4.2019) ID 246072

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1_formularz ofertowy.doc doc 51 2019-08-05 15:56:00 Anita Krupa Proceeding
Załącznik nr 2_Projekt umowy.docx docx 36.4 2019-08-05 15:56:00 Anita Krupa Proceeding
Załącznik nr 3_SOPZ.docx docx 19.47 2019-08-05 15:56:00 Anita Krupa Proceeding
Załącznik nr 4_Wykaz usług.doc doc 31.5 2019-08-05 15:56:00 Anita Krupa Proceeding
Załącznik nr 5_Wykaz narzędzi i urządzeń.doc doc 35 2019-08-05 15:56:00 Anita Krupa Proceeding
Załącznik nr 6_Obowiązek informacyjny RODO.doc doc 63.5 2019-08-05 15:56:00 Anita Krupa Proceeding
Załącznik nr 7_Obowiązek informacyjny RODO.docx docx 20.15 2019-08-05 15:56:00 Anita Krupa Proceeding
Załącznik nr 8_Zestawienie danych.docx docx 14.23 2019-08-05 15:56:00 Anita Krupa Proceeding
Zawiadomienie.pdf pdf 153.92 2019-08-27 14:51:54 Michalina Grzebyta Public message