Attachments for proceeding PN-57/19 Wykonanie platformy e - learningowej wraz z wdrożeniem i utrzymaniem ID 245468

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
PN-57 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 206.24 2019-08-01 14:39:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
SIWZ wraz z załącznikami.pdf pdf 6888.95 2019-08-01 14:39:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. 2, 2a i 2b edytowalne.docx docx 78.48 2019-08-01 14:39:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_57_19 załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz osób.docx docx 14.59 2019-08-01 14:39:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 114.25 2019-08-06 14:29:46 Dział Zamówień Publicznych Public message
Pismo nr DZP-520_19 Informacja o zmianach.pdf pdf 774.81 2019-08-06 14:29:50 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_57_19 Zał. nr 3 do SIWZ zmiana.pdf pdf 386.23 2019-08-06 14:29:53 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN-57_19 Informacja z otwarcia.pdf pdf 482.83 2019-08-14 12:49:28 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN-57_19 unieważnienie platforma.pdf pdf 304.86 2019-08-14 14:28:26 Dział Zamówień Publicznych Public message