Attachments for proceeding Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III, znak sprawy 2019/S 146-360571 ID 244917

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2019-07-31 Ogłoszenie 2019_S 146-360571.pdf pdf 164.55 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
SIWZ.pdf pdf 538.13 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 75 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane.doc doc 392.5 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 615.69 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy.zip.001 001 10240 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy.zip.002 002 10240 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy.zip.003 003 10240 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy.zip.004 004 10240 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy.zip.005 005 10240 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy.zip.006 006 10240 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy.zip.007 007 10240 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy.zip.008 008 10240 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy.zip.009 009 6010.25 2019-07-31 09:53:00 Agata Budzyńska Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 187 2019-08-21 13:28:33 Agata Budzyńska Proceeding
SIWZ zmiana daty składania ofert.pdf pdf 541.7 2019-08-26 10:00:41 Agata Budzyńska Proceeding
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane zmieniony.pdf pdf 640.49 2019-09-05 10:25:39 Agata Budzyńska Proceeding
SIWZ zmiana dot płatności.pdf pdf 544 2019-09-05 10:25:39 Agata Budzyńska Proceeding
2019-10-11 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2019_S 197-479836.pdf pdf 121.09 2019-10-11 11:49:49 Agata Budzyńska Public message
2019-09-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 302.11 2019-09-27 10:40:25 Agata Budzyńska Public message
2019-09-11 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 493.13 2019-09-11 14:31:54 Izabela Smejlis Public message
2019-08-05 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 181.3 2019-08-05 10:24:50 Agata Budzyńska Public message
Schemat Nad Brdą Bydgoszcz sieć rzeczna.pdf pdf 128.28 2019-08-05 10:24:55 Agata Budzyńska Public message
2019-08-13 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 198.08 2019-08-13 13:57:52 Izabela Smejlis Public message
2019-08-21 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 732.5 2019-08-21 13:27:34 Agata Budzyńska Public message
2017-12-01 NB-36-17 wymagania PZD.pdf pdf 649.6 2019-08-21 13:27:42 Agata Budzyńska Public message
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 187 2019-08-21 13:27:54 Agata Budzyńska Public message
2019-08-26 Zmiana ogłoszenia 2019_S 163-401393.pdf pdf 70.2 2019-08-26 09:49:20 Agata Budzyńska Public message
2019-08-22 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 209.13 2019-08-22 14:33:06 Agata Budzyńska Public message
2019-08-26 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 256.43 2019-08-26 12:37:07 Agata Budzyńska Public message
2019-08-28 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 188.57 2019-08-28 11:00:49 Agata Budzyńska Public message
Przedmiar etap III.pdf pdf 3230.55 2019-08-28 11:00:49 Agata Budzyńska Public message
2019-09-03 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 191.21 2019-09-03 10:16:36 Agata Budzyńska Public message
2019-08-30 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 252.03 2019-08-30 08:54:12 Agata Budzyńska Public message
2019-09-03 Pytania i odpowiedzi II.pdf pdf 538.99 2019-09-03 13:39:35 Agata Budzyńska Public message
2019-09-05 Zmiana ogłoszenia 2019_S 171-418561.pdf pdf 81.17 2019-09-05 09:59:29 Agata Budzyńska Public message
SIWZ zmiana dot płatności.pdf pdf 544 2019-09-05 09:59:39 Agata Budzyńska Public message
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane zmieniony.pdf pdf 640.49 2019-09-05 09:59:47 Agata Budzyńska Public message