Attachments for proceeding Zapytanie poniżej progu - roboty bud.Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących kontroli ruchu osobowego i towarowego w strefie wejścia do budynku KSP przy ul. Nowolipie 2 ID 238696

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
umowa_tripod_bramki.doc doc 237 Milena Kwiecińska-Kalata Proceeding
proponowane rozmieszczenie_rys1.pdf pdf 46.69 Milena Kwiecińska-Kalata Proceeding
OPZ- tripod_bramki.doc doc 28.5 Milena Kwiecińska-Kalata Proceeding