Attachments for proceeding ZP-19-070BN DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATU ABI PRISM I FAST 7500 ID 237926

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.38 2019-07-03 14:11:00 Stefania Oruba Proceeding
ZP-19-070UN SIWZ.pdf pdf 1022.15 2019-07-03 14:11:00 Stefania Oruba Proceeding
Załączniki do SIWZ.doc doc 144.5 2019-07-03 14:11:00 Stefania Oruba Proceeding
PROTOKÓŁ ZP-12.pdf pdf 384.37 2019-07-15 09:55:43 Stefania Oruba Public message
Unieważnienie.pdf pdf 321.55 2019-07-26 10:40:26 Stefania Oruba Public message