Attachments for proceeding NZZ/31/P/19 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku ID 231922

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 8888.24 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
SIWZ.pdf pdf 486.66 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 1 - przedm. zamów..pdf pdf 632.11 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 2 - form. oferty.doc doc 142.5 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 2a - szcz. form. cenowy.doc doc 39 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 3A - proj. umowy na dost. prod. leczn., wyr. med. i mat. opatr..pdf pdf 398.08 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 3B - proj. umowy na dost. sprzętu jednor..pdf pdf 297.98 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 4 - JEDZ.doc doc 187 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 5 - ośw. dot. gr. kapit..doc doc 38.5 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 6 - ośw. o przedm. zamów..doc doc 33.5 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Ogłoszenie wyniku postępowania.pdf pdf 3904.11 Dział Zamówień Publicznych Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 218.28 Dział Zamówień Publicznych Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 287.68 Dział Zamówień Publicznych Public message
Ogłoszenie wyniku postępowania.pdf pdf 900.08 Dział Zamówień Publicznych Public message
modyfikacja 11.06.2019.pdf pdf 221.06 Dział Zamówień Publicznych Public message
Odpowiedzi - www.pdf pdf 469.87 Dział Zamówień Publicznych Public message
Informacja z otwarcia ofert - www.pdf pdf 370.54 Dział Zamówień Publicznych Public message