Attachments for proceeding PN-28/19 Sukcesywna dostawa odczynników dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ID 227297

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
PN_28_19_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 93.01 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19_SIWZ_odczynniki.pdf pdf 1306.7 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19_wzor_umowy.pdf pdf 1504.76 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19_formularz_ofertowy.pdf pdf 106.96 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19 formularz_edyt.doc doc 128 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19_zalaczniki_3_1_do_3_12.pdf pdf 4081.44 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19_opis_przedmiotu Zamówienia DZP.xlsm xlsm 348.72 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19_JEDZ.pdf pdf 4524.63 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19_ JEDZ edytowalny.docx docx 41.11 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19_zalacznik_5.pdf pdf 22.38 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw.docx docx 12.79 2019-05-24 11:41:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_28_19_wynik_platforma_cz_2_6_8_9_11_12.pdf pdf 371.61 2019-09-18 12:12:28 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19_wynik_platforma_cz1_3_4_5_7_10.pdf pdf 576.34 2019-09-13 12:13:29 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19_odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 296 2019-05-31 11:54:39 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19_zmiana_SIWZ.pdf pdf 338.99 2019-05-31 14:16:09 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19 odpowiedzi i zmiany.zip zip 3304.77 2019-06-18 14:44:53 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19_ogloszenie_zmiana_terminu.pdf pdf 71.56 2019-06-26 13:11:40 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19_odpowiedzi_na_pytania III.pdf pdf 862.66 2019-06-26 13:11:47 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19_opis_przedmiotu zmiana cz. 6 25.06.2019 (6).xlsm xlsm 346.2 2019-06-26 13:11:52 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19_odpowiedzi_na_pytania IV.pdf pdf 316.92 2019-06-27 14:26:05 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19_odpowiedzi_na_pytania V.pdf pdf 286.95 2019-06-28 14:49:08 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_28_19_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 91.17 2019-07-12 14:19:50 Dział Zamówień Publicznych Public message