Attachments for proceeding Dostawa 8 kamer E6605H Mini ID 222227

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 18.4 2019-05-09 08:53:00 Adam Woźniak Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.jpg jpg 74.85 2019-05-11 12:04:07 Adam Woźniak Public message