Attachments for proceeding Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe - utrzymanie poletek żerowych oraz koszenie łąk 2019 ID 216424

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o pozostawaniu grupie kapitałowej.doc doc 115.5 2019-04-12 10:49:59 Piotr Dąbrowski Proceeding
4. Załącznik nr 2 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.doc doc 289 2019-04-12 10:49:59 Piotr Dąbrowski Proceeding
7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf pdf 103.2 2019-04-12 10:49:59 Piotr Dąbrowski Proceeding
8. Potwierdzenie publikacji ogłoszenia w DUUE ochrona żubra.pdf pdf 146.41 2019-04-12 10:49:59 Piotr Dąbrowski Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu ochrona żubra.PDF PDF 2972.74 2019-04-12 10:49:59 Piotr Dąbrowski Proceeding
2. SIWZ ochrona żubra.pdf pdf 236.11 2019-04-12 10:49:59 Piotr Dąbrowski Proceeding
3. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy.doc doc 183.5 2019-04-12 10:49:59 Piotr Dąbrowski Proceeding
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia.doc doc 209 2019-04-12 10:49:59 Piotr Dąbrowski Proceeding
ogłoszenie o wyborze oferty ochrona żubra.PDF PDF 1584.25 2019-05-30 09:23:28 Piotr Dąbrowski Public message
protokol z otwarcia ofert ochrona żubra.PDF PDF 1486.16 2019-05-17 14:26:32 Piotr Dąbrowski Public message