Attachments for proceeding PN-14/19 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby jednostek UMP w Poznaniu. ID 204853

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
PN_14_19_specyfikacja.pdf pdf 1167.32 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
zal_3_2_Tabletarka.doc doc 70 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
zal_3_3_Analizator tekstury.doc doc 199 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
zal_3_4_Skaner.doc doc 71 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_14_19_ogloszenie.pdf pdf 169.93 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_14_19_wzor_umowy.pdf pdf 210.92 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_14_19_formularz_ofertowy.pdf pdf 125.23 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_14_19_oswiadczenia.pdf pdf 223.13 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_14_19_zalacznik_nr_3_1_do_3_4.pdf pdf 530.46 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_14_19 formularz_edyt.doc doc 128 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
zal_3_1_Piknometr helowy.doc doc 83 2019-03-06 14:52:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
PN_14_19_informacja_z_otwarcia.pdf pdf 304.57 2019-03-15 11:43:26 Dział Zamówień Publicznych Public message
PN_14_19_wybor_oferty.pdf pdf 311.68 2019-04-02 11:36:45 Dział Zamówień Publicznych Public message