Attachments for proceeding Dostawa produktów naftowych z podziałem na 6 zadań (części) ID 204240

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 408.28 2019-03-05 14:46:57 Anna Stelmaszczyk Proceeding
SIWZ.pdf pdf 572.88 2019-03-05 14:46:57 Anna Stelmaszczyk Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.pdf pdf 9789.8 2019-03-05 14:46:57 Anna Stelmaszczyk Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.docx docx 20.67 2019-03-05 14:46:57 Anna Stelmaszczyk Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ.docx docx 22.91 2019-03-05 14:46:57 Anna Stelmaszczyk Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ.doc doc 114 2019-03-05 14:46:57 Anna Stelmaszczyk Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ.pdf pdf 827.79 2019-03-05 14:46:57 Anna Stelmaszczyk Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ.pdf pdf 569.03 2019-03-05 14:46:57 Anna Stelmaszczyk Proceeding
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 478.07 2019-04-04 14:45:45 Anna Stelmaszczyk Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 304.98 2019-04-15 14:47:15 Anna Stelmaszczyk Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 242.88 2019-03-18 14:14:56 Anna Stelmaszczyk Public message
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ.pdf pdf 412.86 2019-03-18 14:15:04 Anna Stelmaszczyk Public message