Attachments for proceeding Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń do diagnostyki obrazowej - nr referencyjny 3/PN/2019 ID 203049

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
1-Ogłoszenie.pdf pdf 116.17 2019-03-01 10:31:00 Beata Kopeć Proceeding
2-SIWZ.pdf pdf 5855.76 2019-03-01 10:31:00 Beata Kopeć Proceeding
3-Zal_1_Arkusz oferty.doc doc 524 2019-03-01 10:31:00 Beata Kopeć Proceeding
4-Zal_2-Opis techniczny.doc doc 50.5 2019-03-01 10:31:00 Beata Kopeć Proceeding
5-Zal_3 Projekt umowy.pdf pdf 454.15 2019-03-01 10:31:00 Beata Kopeć Proceeding
6-Zal_4_FO.doc doc 52 2019-03-01 10:31:00 Beata Kopeć Proceeding
7-Zal_5-GK.doc doc 35 2019-03-01 10:31:00 Beata Kopeć Proceeding
8-JEDZ.zip zip 85.47 2019-03-01 10:31:00 Beata Kopeć Proceeding
9-Rzuty pomieszczeń i wentylacjaTK,RTG,MMG (2).7z 7z 5499.31 2019-03-01 10:31:00 Beata Kopeć Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 72.06 2019-03-28 13:22:31 Beata Kopeć Public message
3-Zal_1_Arkusz oferty — po pytaniach.doc doc 527 2019-03-28 13:28:35 Beata Kopeć Public message
Projekt osłon TK.pdf pdf 11692.72 2019-03-28 13:28:47 Beata Kopeć Public message
Wyjasnienia treści SIWZ.pdf pdf 1442.4 2019-03-28 13:21:53 Beata Kopeć Public message
Zał_3 Projekt umowy po pytaniach.pdf pdf 473.77 2019-03-28 13:28:27 Beata Kopeć Public message
Informacja na podst. art. 86 ust.5 PZP.pdf pdf 178.77 2019-04-15 14:15:48 Beata Kopeć Public message
Wynik.pdf pdf 197.04 2019-04-24 13:36:25 Beata Kopeć Public message